Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

04.05.2006

Inspekcja handlowa w firmie

Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów a także interesów gospodarczych państwa. Instytucja ta działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te określają kompetencje oraz organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji a także prawa i obowiązki jej pracowników. Do postępowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do zadań Inspekcji należy kontrola:

a) legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,

b) produktów, które znajdują się w obrocie handlowym jak również przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym także w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,

c) produktów wprowadzanych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych (z wyłączeniem tych produktów, które podlegają nadzorowi innych organów),

d) produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,

e) przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i hurtowych przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

Powyższa kontrola nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek określonych w przepisach odrębnych. Inspekcja sprawuje natomiast nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym. Do jej zadań należy również:

- podejmowanie mediacji oraz innych działań mających charakter interwencyjny w celu ochrony indywidualnych interesów oraz uprawnień konsumenckich,

- organizowanie i prowadzenie polubownego sądownictwa konsumenckiego,

- prowadzenie poradnictwa dla konsumentów.

Postępowanie kontrolne, realizowane przez Inspekcję Handlową, wszczyna i prowadzi inspektor. Działa on na podstawie imiennego, pisemnego upoważnienia wydanego przez wojewódzkiego inspektora. Kontrola przeprowadzana jest w zasadzie w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego działalności. Inspektor – za okazaniem legitymacji służbowej - jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się w obiektach, pomieszczeniach oraz na terenie jednostki kontrolowanej, nie musi w tym celu uzyskiwać obowiązującej w firmie przepustki wewnętrznej, nie podlega również rewizji osobistej. Musi jednakże przestrzegać obowiązujących w firmie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia okoliczności sprawy czynności kontrolne mogą być również wykonywane w siedzibie organu Inspekcji.

W czasie postępowania kontrolnego inspektor może:

- badać akta, dokumenty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »