Ulgi w płaceniu podatków: Umorzenie, odroczenie terminu, rozłożenie na raty

Wielu podatników odkłada sporządzenie zeznania rocznego na ostatnią chwilę. Zdarza się wówczas, że wysokość podatku, jaką należy wpłacić do urzędu skarbowego przekracza w danym momencie finansowe możliwości podatnika. Brak środków na zapłatę podatku nie jest jednak okolicznością, która może być podstawą przyznania jakiekolwiek ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Jeżeli wystąpią przewidziane prawem przesłanki, wówczas organ podatkowy może udzielić ulg. Instytucja ulg podatkowych dla podatników uregulowana jest w art. art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Rodzaje ulg

Zgodnie z art. 67a § 1 ordynacji, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, wydanej po zakończeniu postępowania,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jak złożyć wniosek

W przypadku, gdy podatnik wnioskuje o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zapłaty podatku na raty, wniosek powinien zostać złożony przed ustawowym terminem płatności. Tylko wówczas może być bowiem mowa o ,,podatku”. Po upływie terminu płatności, podatek staje się ,,zaległością podatkową”.
Ze stosownym wnioskiem może wystąpić zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca. Wniosek może być wniesiony pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Wniosek powinien zawierać co najmniej:

 • Wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby)

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jako numer identyfikacji podatkowej należy wskazać numer PESEL. Osoby prowadzące działalność gospodarczą podają numer NIP.

 • Treść żądania

Treścią żądania jest&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »