Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

15.11.2005

Spółki doradztwa podatkowego

Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli:- organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków,- podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.

W artykule tym zajmiemy się spółkami. Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna mogła być podmiotem uprawnionym do wykonywania doradztwa podatkowego musi spełnić łącznie następujące warunki:

1) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,

2) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,

3) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,

4) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Należy tu zaznaczyć, że spółki wykonują doradztwo podatkowe wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach.

Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzi Minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek spółki spełniającej warunki do uznania jej jako podmiotu uprawnionego do wykonywania doradztwa podatkowego (warunki te zostały wymienione w pierwszej części artykułu). Obowiązek złożenia wniosku ciąży na organie zarządzającym spółki.

Wniosek osoby prawnej (spółki) o dokonanie wpisu w rejestrze zawiera:

1) pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) formę organizacyjno-prawną,

3) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek,

4) odpis umowy spółki lub statutu,

5) aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.

Natomiast wpis w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zawiera następujące dane:

1) pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

2) formę organizacyjno-prawną,

3) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek.

Spółka wpisana do rejestru jest obowiązana zawiadomić ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wszelkich zmianach danych określonych we wpisie w rejestrze w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Uwaga: Członek zarządu osoby prawnej, który nie dopełni obowiązku zawiadomienia ministra finansów o wszelkich zmianach danych objętych wpisem do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian podlega karze grzywny do 5 000 zł. W tym przypadku orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka nabywa prawo do wykonywania doradztwa podatkowego oraz do posługiwania się oznaczeniem "spółka doradztwa podatkowego". Oznaczenie to figuruje o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »