Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

05.02.2010

Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2009?

Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894), popularnie zwana ustawą abolicyjną, przyniosła rozwiązania podatkowe, które mają wyrównać wysokość obciążeń podatników w podatku za rok 2008 i lata następne. Ustawa wprowadziła nową ulgę podatkową do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ustawie znalazł się nowy art. 27g:

„Art. 27g. 1. Podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:

1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub

2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

– ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2.

2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8

3. Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody ze źródeł, o których mowa w ust. 1, uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do podatku obliczanego zgodnie z art. 30c”.

Zgodnie z tym przepisem od podatku można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Kwotę ulgi podatnik musi obliczyć i wskazać w poz. 37 i/lub 38 załącznika PIT/O. Tak więc podatnicy, którzy uzyskiwali dochody wyłącznie za granicą, do których zgodnie z umowami ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, muszą złożyć zeznanie roczne (z załącznikami PIT/ZG i PIT/O) – chociaż wysokość ulgi podatkowej równa będzie wysokości należnego podatku.

Przykład 1

Podatnik uzyskał w 2009 r. łączny dochód w wysokości 100 000 zł (wykazany w poz. 86 zeznania PIT-36 oraz w poz. 167 – zakładamy, że podatnik nie korzysta z odliczeń od dochodu). Na ten dochód składa się dochód uzyskany w Polsce (30 000 zł) oraz w Holandii (70 000 zł). Podatek obliczony od łącznych dochodów wyniósł 19 470,06 zł. Taką kwotę podatnik wykaże w poz. 171 zeznania PIT-36.

W załączniku PIT/ZG w poz. 10 podatnik wykaże więc kwotę 70 000 zł. Podatek zapłacony za granicą wyniósł 10 000 zł. Tę kwotę podatnik wykaże w poz. 11 załącznika PIT/ZG.

Aby ustalić, jaką kwotę podatku zagranicznego można odliczyć w zeznaniu, należy dokonać wskazanych obliczeń: kwotę podatku (poz. 171 PIT-36) mnożymy przez zagraniczny dochód (poz. 10 PIT/ZG) i dzielimy przez łączny dochód (poz. 86 PIT-36):

19 470,06 x 70 000 / 100 000 = 13 629,04

Tak więc, maksymalnie możemy odliczyć kwotę 13 629,04 zł. Ponieważ podatek zapłacony za granicą (i wykazany w poz. 11 PIT/ZG) był niższy od tej kwoty (10 000 zł), w zeznaniu PIT-36 odliczymy cały podatek zapłacony za granicą.

Podatek wyniesie więc: 19 470,06 - 10 000 = 9470,06

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100