Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

27.02.2009

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawodawca wprowadził w życie nowe przepisy, które regulują zasady obowiązujące przy sprzedaży nieruchomości. W aktualnym stanie prawnym możliwe są trzy odrębne reżimy prawne, które znajdują swoje zastosowanie do zbycia majątku nieruchomego. W związku z tym podatnicy mają duże trudności, żeby w sposób właściwy opodatkować dokonywane transakcje. Aby określić, jakie przepisy ustawy należy wziąć pod uwagę w określonym stanie faktycznym, konieczne jest ustalenie momentu zakupu domu lub mieszkania, który decyduje o zasadach obowiązujących przy ich sprzedaży. Moment ten wyznacza oczywiście data podpisania aktu notarialnego.

Przeanalizujmy możliwe warianty opodatkowania:

NIERUCHOMOŚĆ NABYTA DO 31 GRUDNIA 2006 R.

Do przychodów ze sprzedaży mieszkań i budynków mieszkalnych, które zostały nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r., przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie, zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do ww. daty.

Dla transakcji sprzedaży nieruchomości, która została nabyta przed 31 grudnia 2006 r., ustawodawca przewiduje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% przychodu. Powyższe oznacza, że przy takiej transakcji podatnicy nie rozliczają kosztów nabycia mieszkań czy lokali.

Przykład:
Pan Kowalski nabył nieruchomość w lipcu 2006 r. za cenę 180 000 zł, którą sprzedaje w lutym 2009 r. za kwotę 450 000 zł. Jest zobowiązany do zapłaty podatku wynoszącego 45 000 zł, według wyliczenia: (450 000 zł x 10%) = 45 000 zł.

Transakcję sprzedaży Pan Kowalski zobowiązany jest wykazać w zeznaniu PIT-23, które należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od dnia jej przeprowadzenia. W tym samym terminie trzeba również uiścić należny podatek.

NIERUCHOMOŚĆ NABYTA W LATACH 2007–2008

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. ustawodawca wprowadził nowy system opodatkowania zbycia nieruchomości polegający na tym, że opodatkowaniu poddany został dochód osiągnięty na transakcji sprzedaży. Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz określonych praw dotyczących nieruchomości bądź lokali przestały podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych (tj. na podstawie skali podatkowej), lecz poddane zostały specjalnemu systemowi prawnemu określonemu w art. 30e updf.

Dochód ten stanowi różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztami uzyskania specyficznie określonymi przez ustawodawcę. Koszty te ustawodawca uregulował w art. 22 ust. 6c–6f updf i przewidział, że stanowią je udokumentowane koszty nabycia lub koszty wytworzenia, powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych w czasie ich posiadania. Czyli kosztem z tytułu odpłatnego zbycia jest wartość rynkowa nieruchomości z dnia nabycia powiększona o dokonane udokumentowane nakłady. Wartość nakładów podwyższających wartość nieruchomości ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Uzyskany na danej transakcji dochód podlega opodatkowaniu stawką podatku wynoszącą 19%. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne nabycie.

Przykład:
Pan Kowalski kupił mieszkanie w 2007 r., które sprzedaje w roku bieżącym. Cena zakupu wyniosła 300 000 zł, cena sprzedaży to 600 000 zł. Podatek wyniesie 57 000 zł, według wyliczenia: (600 000 zł - 300 000 zł) x 19% = 57 000 zł.

Transakcja sprzedaży podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

NIERUCHOMOŚĆ NABYTA PO 31 GRUDNIA 2008 R.

Z początkiem bieżącego roku ustawodawca po raz kolejny zmienił zasady rozliczeń podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych z nimi związanych (tj. spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów). Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym ponownie przewidują, że transakcja sprzedaży nieruchomości nabytej po 31 grudnia 2008 r. podlega opodatkowaniu w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

Przykład:
Pan Kowalski kupił w marcu 2009 r. mieszkanie za 350 000 zł, które sprzeda w grudniu za 400 000 zł. Dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 50&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »