Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

27.12.2005

Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym

Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.

Przychody kapitałowe

Źródłami przychodów są między innymi kapitały pieniężne. Zgodnie z art. 17. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

- odsetki od pożyczek,

- odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

- odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

- dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,

- przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,

- należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

- przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

- przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

- nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

- przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Podział przychodów kapitałowych

Ze względu na sposób rozliczania przychody kapitałowe można podzielić na:

1) opodatkowane na zasadach ogólnych,

2) rozliczane ryczałtowo za pośrednictwem płatnika,

3) oraz rozliczane ryczałtowo w dodatkowym zeznaniu podatkowym.

Opodatkowane na zasadach ogólnych

Przychody z udziału w spółkach niebędących osobą prawną, tj. cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Należy zauważyć, że przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali (art. 8 pdof).

W przypadku, gdy osoba, która sprzedała takie udziały, dochody z tej sprzedaży, tzn. przychód (cena) po odliczeniu kosztów uzyskania, dolicza w zeznaniu rocznym do swych innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych i płaci od nich podatek, w zależności od ogólnego poziomu swych dochodów, przy zastosowaniu odpowiedniej stawki skali podatkowej.

Rozliczane ryczałtowo na pośrednictwem płatnika

Zryczałtowany charakter podatku oznacza, że przy jego wyliczaniu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Pobór tego podatku należy do podmiotu, który wypłaca odsetki, dywidendę itd., instytucje te są też odpowiedzialne za prawidłowe pobranie podatku. Oznacza to, że podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym za pośrednictwem płatnika, a tym samym nie wykazuje tych dochodów (przychodów) w swoim zeznaniu rocznym. I tak zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 % pobiera się od uzyskanych następujących dochodów (przychodów) - art. 30a pdof:

1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,

2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,

3) z odsetek lub innych przychodów od środków ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »