Abolicja dla zarabiających za granicą

W dniu 10 lipca 2008 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli popularnie zwaną ustawą abolicyjną. Po przyjęciu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta wejdą w życie przepisy mające na celu wyrównanie obciążeń podatkowych Polaków spowodowanych różnicami pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania stosowanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska.

Dwie metody unikania podwójnego opodatkowania

Po otwarciu europejskich rynków pracy wielu Polaków wyjechało w poszukiwaniu pracy; głównie do Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale także do innych krajów Unii, w tym Niemiec, Holandii, Belgii i Austrii. Ponieważ czasowe wyjazdy do pracy za granicą nie wiążą się zazwyczaj ze zmianą miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów podatkowych) tak więc osoby te, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu czyli opodatkowują w Polsce całość swoich dochodów, również te osiągnięte za granicą. Przy opodatkowaniu zagranicznych zarobków uwzględnić należy zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te przewidują w jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych i opodatkowanych za granicą przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce.

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia. Każda z metod wywołuje odmienne obowiązki podatkowe i różną wysokość obciążeń podatkowych w Polsce. W efekcie np. osoba pracująca w Niemczech i osoba pracująca w Holandii ma odmienne obowiązki podatkowe w Polsce i najpewniej osoba pracująca w Holandii będzie musiała zapłacić wyższy podatek w Polsce.

Korzystniejszą dla podatników jest metoda wyłączenia z progresją zgodnie z którą dochód zagraniczny jest zwolniony z podatku w Polsce. Jednakże dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – osiągniętego w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.

Oznacza to, że jeżeli podatnik osiąga w ciągu roku wyłącznie dochody z zagranicy, do których ma zastosowanie ta metoda wówczas nie ma obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Taki sposób unikania podwójnego opodatkowania przewidują umowy zawarte z większością krajów europejskich, mianowicie z: Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, Wielką Brytanią (od 1 stycznia 2007 r.) i Włochami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia przewiduje, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód osiągnięty za granicą. Tak więc podatnicy osiągający wyłącznie dochody do których ma zastosowanie ta metoda muszą w Polsce złożyć zeznanie podatkowe bez względu na to czy dochód zagraniczny był jedynym dochodem podatnika w danym roku czy też uzyskiwał jeszcze dochody w Polsce. Fiskusowi należy dopłacić różnicę pomiędzy podatkiem polskim a tym zapłaconym za granicą.

Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz Stanami Zjednoczonymi. Metodę tę stosuje się również do dochodów uzyskanych w krajach, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Abolicja lub zwrot podatku

Ustawa abolicyjna, która ma wejść w życie, ma na celu wyrównanie różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania i w praktyce będzie ona dotyczyła tych podatników, którzy od roku 2002 uzyskiwali dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Abolicją nie zostaną objęte dochody uzyskane w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tak zwanych rajach podatkowych). Ustawa będzie miała zastosowanie do przychodów z pracy.

Abolicja dotyczyć będzie podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Określony przedział czasowy wynika z okresu przedawnienia. Z końcem 2007 r. przedawniły się zobowiązania podatkowe dotyczące roku 2001. W efekcie pierwszym rokiem, któr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »