Dokumentowanie ulgi rehabilitacyjnej

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że ulga rehabilitacyjna przysługuje z samego faktu inwalidztwa i posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego także dla potrzeb osoby niepełnosprawnej. Określone wydatki muszą być faktycznie poniesione i to na określone cele. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków (na używanie samochodu), lecz podatnik korzystający z ulgi na cele rehabilitacyjne powinien jednak uprawdopodobnić przynajmniej sam fakt poniesienia tych wydatków. Organ podatkowy ma więc nie tylko prawo, ale i obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

O co toczył się spór?

Podatnik w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006 złożonym na formularzu PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O, zadeklarował dochód do opodatkowania w wysokości 16.883 zł, natomiast zaliczki pobrane przez płatnika na poczet podatku dochodowego w kwocie 1.372 zł. Od dochodu przed opodatkowaniem podatnik zgodnie z załącznikiem PIT/O odliczył kwotę 2.280 zł z tytułu poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne. Obliczony podatek według skali podatkowej w wysokości 2.130,68 zł podatnik pomniejszył o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.308,46 zł. Po uwzględnieniu w/w odliczeń należny podatek dochodowy za rok 2006 wyniósł 822 zł. W wyniku powstałej różnicy pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnym podatnik wykazał w zeznaniu nadpłatę w wysokości 550 zł.

Urząd skarbowy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie prawidłowości rozliczenia się przez podatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2006. Urząd skarbowy zakwestionował odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem kwoty 2.280,00 zł z tytułu używania własnego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne stwierdzając, że podatnik nie wykazał, że z tego rodzaju zabiegów w roku 2006 korzystał. W konsekwencji naczelnik urzędu skarbowego określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 w kwocie 1.271,00 zł.

Podatnik złożył odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Dyrektor izby skarbowej utrzymał w mocy decyzje organu podatkowego pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji dyrektor izby skarbowej wskazał, że warunkiem skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne związane z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, konieczne jest posiadanie określonej grupy inwalidzkiej, posiadanie samochodu osobowego oraz uprawdopodobnienie korzystania z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. Dopiero spełnienie tych wszystkich warunków powoduje możliwość dokonania odliczenia. Wprawdzie zgodnie z art. 26 ust. 7c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.) nie ma obowiązku udokumentowania tych wydatków, to jednak nie oznacza to, że ulga przysługuje z samego faktu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i samochodu osobowego. W ocenie dyrektora izby skarbowej podatnik nie uprawdopodobnił, że korzystał z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych i mimo kilkakrotnych wezwań nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w badanym roku podatkowym.

W konsekwencji dyrektor izby skarbowej uznał, że wobec nieprzedstawienia przez stronę dowodów na okoliczność korzystania z niezbędnych zbiegów leczniczo-rehabilitacyjnych w badanym roku podatkowym, nie zostały spełnione warunki określone w art. 26 ust. 7a pkt 14 u.p.d.o.f. uprawniające do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem kwoty 2.280 zł na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.p.f.

Podatnik złożył skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W uzasadnieniu skargi podkreślił, że przepisy u.p.d.o.f. nie wymagają dodatkowego udokumentowania korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »