NSA: Pensje z unijnych programów nie zawsze wolne od PIT

Powierzenie innym podmiotom w ramach realizowanego programu wykonania poszczególnych czynności składających się na pewną całość nie można utożsamiać z bezpośrednią realizacją programu przez te podmioty, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany przez nie z tego tytułu dochód nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w ww. przepisie. Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT, może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia. "Bezpośrednia realizacja" nie oznacza obowiązku osobistego jego wykonania przez podatnika będącego beneficjentem bezzwrotnej pomocy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatnik wraz z małżonkiem, złożyli korektę wspólnego zeznania podatkowego za 2006 r., zwracając się jednocześnie do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za ten roku podatkowy. We wniosku podatnik wyjaśnił, że otrzymywał wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej ze Stowarzyszeniem, które było beneficjentem projektu (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Rozwój Społeczeństwa Opartego na Wiedzy, Działanie 2.3. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki - dalej: Program). Dla realizacji projektu, Stowarzyszenie zawarło umowę o pracę z podatnikiem, który bezpośrednio realizował cel projektu. Wszystkie środki przeznaczone na dofinansowanie projektu były przyznawane i przekazywane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - tj. instytucję wdrażającą, która otrzymywała środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podatnik uznał, że jego dochody, były objęte zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: ustawa o PIT).

Naczelnik urzędu skarbowego przyjął jednak, że pomoc pochodząca z funduszy strukturalnych stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Dlatego też pomoc ta nie jest pomocą otrzymywana ze środków bezzwrotnej pomocy, a dochód podatnika uzyskany na podstawie umowy o pracę ze Stowarzyszeniem nie podlega zwolnieniu podatkowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o PIT.

Od powyższej decyzji małżonkowie wnieśli odwołanie. Powołali się w nim na fakt, że Stowarzyszenie dokonało korekty deklaracji PIT-11 za 2006 r. w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 1418/06, uchylającym decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, dotyczącą interpretacji przepisów prawa w zakresie zwolnienia z opodatkowania na podstawie przepisów z art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o PIT. W uzasadnieniu tego wyroku WSA uznał, że bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy środki wypłacane są bezpośrednio przez instytucje międzynarodowe, czy też następuje to za pośrednictwem podmiotów krajowych, w tym przy wykorzystaniu mechanizmu prefinansowania. Bez znaczenia jest również, czy środki wypłacane są bezpośrednio beneficjentom, czy też pośrednio, jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Dyrektor izby skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu stwierdził, że interpretacja prawa podatkowego dokonana w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej, uchylonej następnie ww. wyrokiem WSA w Krakowie została wydana na wniosek płatnika, tj. Stowarzyszenia, i wiąże jedynie właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe. Zatem, odmienna wykładnia p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »