Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

30.07.2010

Nadgorliwy lub opieszały spadkobierca nie skorzysta ze zwolnienia

Miesięczny termin (obecnie wynosi on 6 miesięcy) określony w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn, w brzmieniu obowiązującym pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r., ma charakter materialnoprawny i nie określa jednej daty końcowej, ale wyznacza przedział czasowy, którego początkowym dniem jest dzień uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, a końcowym – dzień odpowiadający początkowemu dniowi terminu w następnym miesiącu. Dokonanie stosownego zgłoszenia zarówno po tym terminie, jak i przed nim jest nieskuteczne i w związku z tym nie prowadzi do zwolnienia od opodatkowania orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

W dniu 16 kwietnia 2007 r. podatniczka złożyła zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, w którym wymieniła składniki masy spadkowej oraz podała ich wartości rynkowe. Jednocześnie w załączonym piśmie podatniczka poinformowała organ podatkowy, że postępowanie sądowe w sprawie stwierdzenia praw do spadku nie zostało zakończone, a fakt tak wczesnego złożenia ww. zeznania tłumaczyła planowanym wyjazdem za granicę i niemożnością osobistego uczestnictwa w postępowania podatkowym. Postanowienie o nabyciu spadku po zmarłej (z dnia 14 maja 2007 r.) uprawomocniło się, po oddaleniu apelacji, postanowieniem sądu okręgowego z 26 września 2007 r.

Naczelnik urzędu skarbowego ustalił podatniczce zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po zmarłej. Nie zgadzając się z tą decyzją, podatniczka wniosła o jej uchylenie. Jej zdaniem organ podatkowy w rozstrzygnięciu nieprawidłowo zinterpretował art. 4a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, twierdząc, że termin miesięczny jest terminem najwcześniejszym, a nie terminem najpóźniejszym, w którym można zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych; terminem najwcześniejszym jest data obowiązku podatkowego, który przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Dyrektor izby skarbowej utrzymał jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że z treści art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., wynika, że w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku podatnicy muszą m.in. poinformować właściwy urząd skarbowy o nabytym w drodze spadku majątku, w ściśle określonym terminie. Przekazanie tych danych musi nastąpić w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a w przypadku dziedziczenia od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, poprzez złożenie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z1.

Z powyższego wynika, zgodnie z uzasadnieniem dyrektora izby skarbowej, że zwolnienie określone w cytowanym wyżej art. 4a nie ma zastosowania w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, tj. z chwilą przyjęcia spadku, lecz w przypadkach, gdy obowiązek podatkowy powstał na podstawie art. 6 ust. 4 ww. ustawy, tj. z chwilą uprawomocnienia orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Tak więc w ocenie organu odwoławczego datą początkową, od której należy liczyć bieg miesięcznego terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu majątku lub praw majątkowych, w przypadku podatniczki jest data uprawomocnienia się postanowienia sądu, gdyż ustawodawca w art. 4a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. wyraźnie wskazał, iż termin miesięczny (w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia) biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zaś termin końcowy to upływ miesięcznego terminu, w którym należy zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, aby korzystać ze zwolnienia.

Zdaniem dyrektora izby skarbowej złożenie zeznania przed datą uprawomocnienia się postanowienia sądu o nab...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »