Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.09.2009

Prawo do oceny materiału dowodowego

Jedną z podstawowych zasad postępowania podatkowego, uregulowanych w dziale IV ustawy z 28 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 57, poz. 466; dalej: o.p.), jest zasada czynnego udziału strony w toczącym się postępowaniu na każdym jego etapie. Zgodnie z art. 123 § 1 o.p. organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższa regulacja nakłada na organy obowiązek dopuszczenia kontrolowanego do wszelkich czynności, które zostają przeprowadzone w toku danego postępowania podatkowego czy też kontroli podatkowej, szczególnie dowodowych, oraz zapewnienia kontrolowanemu możliwości zapoznania się i ustosunkowania do przeprowadzonych dowodów.

Czynny udział strony w postępowaniu to wstępny i konieczny warunek zagwarantowania podatnikowi, jeżeli nie równorzędnej, to równoprawnej pozycji w postępowaniu podatkowym. Udział strony w postępowaniu powinien być zapewniony w taki sposób, aby podatnik mógł nie tylko formalnie wziąć udział w postępowaniu, ale i odpowiednio się do tego udziału przygotować (prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski, Ordynacja Podatkowa. Komentarz 2008).

Wyrazem realizacji ww. zasady jest np. uprawnienie podatnika do zgłoszenia zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli podatkowej czy możliwość składania w toku postępowania wszelkich wniosków dowodowych. Jak podnosi orzecznictwo:
organ podatkowy nie może się uchylić od obowiązku zagwarantowania stronie postępowania udziału w postępowaniu, powołując się na to, że dowody danego rodzaju zostały zebrane w innym postępowaniu, w innym stadium postępowania czy w postępowaniu np. przed organami kontroli skarbowej, i strona mogła się w tej sprawie wypowiedzieć.
(wyrok NSA z 11 lutego 1998 r., I SA/Kr 801/97)

Poza tym: na żądanie strony, a w uzasadnionych przypadkach także z urzędu, organ podatkowy, mając na względzie art. 123 o.p., powinien ponowić dowód z zeznań świadków, przesłuchanych w ramach innego postępowania.
(wyrok NSA z 24 marca 2000 r., I SA/Lu 825/99)

Szczególnego znaczenia na gruncie realizacji ww. zasady nabiera natomiast prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym.

Zgodnie z art. 200 § 1 o.p. organ podatkowy przed wydaniem decyzji ma obowiązek wyznaczyć stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Powyższa regulacja konstytuuje zatem prawo podatnika do tzw. ostatniego słowa przed wydaniem decyzji wymiarowej.

Jak zauważa NSA: Chęć wypowiedzenia się przez stronę postępowania w sprawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oznacza, że ten materiał nie został w sposób wyczerpujący zebrany. W sprawie, w której występuje tzw. uznanie administracyjne, wypowiedź strony w trakcie postępowania ma zasadnicze znaczenie dla subiektywnej oceny, czy istnieją podstawy do skorzystania z tego uznania, czy też nie, co w oczywisty sposób przełożyć się może na wynik sprawy.
(wyrok NSA z 9 października 2007 r., II FSK 1093/06)

Od obowiązku wyznaczenia stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego nie zwalnia organu dru...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »