Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

03.12.2006

Gdy komornik sądowy naliczył zbyt dużo

Po zakończeniu czynności egzekucyjnych komornik wydaje postanowienie, w którym ustala wysokość kosztów związanych z prowadzeniem egzekucji i przyznaje koszty zastępstwa adwokackiego bądź radcowskiego w tym postępowaniu. Kwoty te obciążają zobowiązanego i ściągane są od niego wraz z egzekwowanym roszczeniem. Jeśli dłużnik stwierdzi, że suma zawarta w postanowieniu jest zbyt wysoka i wykracza poza kwoty określone przez ustawodawcę, może złożyć skargę na czynności komornika. Jak jednak sprawdzić, ile w rzeczywistości powinien naliczyć komornik? Przeanalizujmy poszczególne składniki tych kosztów.

Opłaty egzekucyjne
Opłaty egzekucyjne pobierane są za dokonane przez komornika czynności egzekucyjne. Mogą być ustalone w dwojaki sposób: bądź jako opłaty stosunkowe, bądź stałe.

Opłata stosunkowa pobierana jest przy egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym i zależna jest od wysokości tego świadczenia. Natomiast opłata stała naliczana jest od egzekucji świadczeń niepieniężnych oraz w innych przypadkach określonych w ustawie.

Opłata stosunkowa wynosi 15 % egzekwowanego świadczenia, nie może być jednak niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę tę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji; jej wysokość może zostać w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmniejszona przez sąd. W razie rozszerzenia przez wierzyciela egzekucji (zwiększenia wysokości egzekwowanego świadczenia), pobiera się także opłatę stosunkową od powstałej różnicy między wartością po rozszerzeniu i pierwotną. Natomiast w przypadku wyboru przez wierzyciela więcej niż dwóch sposobów egzekucji (np. z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę oraz ruchomości) opłata stosunkowa ulega podwyższeniu o 1/10 część za każdy następny sposób egzekucji.

Opłatę stosunkową pobiera komornik od dłużnika po dokonaniu czynności egzekucyjnych, w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych kwot. Jedynie w przypadku postępowania o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, jego wszczęcie uzależnione jest od wcześniejszego uiszczenia przez wierzyciela opłaty w wysokości 2 % wartości roszczenia, nie mniej jednak niż 3 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, i nie więcej niż pięciokrotność tego wynagrodzenia. Nieuiszczenie tej opłaty w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty przez wierzyciela powoduje zwrot wniosku o wszczęcie postępowania.

Do prawidłowego ustalenia opłaty stosunkowej ważne jest przyjęcie odpowiedniego rozumienia wartości egzekwowanego roszczenia: określa się ją z uwzględnieniem odsetek, kosztów (np. postępowania przed sądem, nadania klauzuli wykonalności) i innych należności podlegających egzekucji wraz ze świadczeniem głównym w dniu złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji lub rozszerzenia egzekucji. Nie wlicza się jednak do niej kosztów toczącego się postępowania egzekucyjnego i kosztów zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego w tym postępow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »