Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

05.11.2008

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe – Wyznaczenie na podstawie art. 31 Ordynacji podatkowej osoby zobowiązanej do obliczania i pobierania podatków – konsekwencje prawnopodatkowe

Wczoraj omawialiśmy kwestie odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe. Na płatnikach oraz inkasentach, obok obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji spoczywają również inne powinności. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami obowiązane są wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.

Zgodnie z art. 31 Ordynacji:

„osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę”.

Osobą wyznaczoną do wykonywania czynności płatnika musi być osoba fizyczna. Może to być pracownik zatrudniony przez płatnika lub inkasenta, jak również pracownik biura rachunkowego, w którym płatnik lub inkasent zawarł umowę o świadczenie takich usług.

W myśl wyroku SN z 02.07.2002 r., IV KK 164/02, OSNKW 2002/11-12/106, skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, jeżeli nie dojdzie do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne będące płatnikami lub inkasentami, więcej niż jednego podatku mogą wskazać kilka osób rozliczających każdy z podatków oddzielnie, przy czym wyznaczone osoby mogą wykonywać osobiście powierzone im czynności albo zlecić je ich wykonanie innym osobom, kontrolując jedynie ich realizację. Co istotne, jeśli płatnik lub inkasent wyznaczyli kilka osób do obsługi różnych podatków, powinni dokonać zgłoszenia danych o których mowa w art. 31 Ordynacji dla każdego z tych podatków odrębnie.

Bardzo istotną konsekwencją płynącą z zastosowania przepisu art. 31 Ordynacji jest to, że wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie czynności związanych z poborem podatków nie powoduje uzyskania przez tę osobę statusu płatnika lub inkasenta. Oznacza to, że nie ponosi ona odpowiedzialności za brak realizacji obowiązków określonych w art. 8 i 9 Ordynacji podatkowej. W dalszym ciągu płatnikiem i inkasentem pozostaje ta osoba prawna lub jednostka organizacyjna, na którą przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązki obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku lub tylko pobrania i zapłaty należności podatkowej.

Nie stracił na swej aktualności wyrok N...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »