Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.03.2006

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa w prawie cywilnym pełni rolę szczególnego rodzaju środka egzekucyjnego, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką (art. 109 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 01.124.1361). Ustanowienie takiej hipoteki przymusowej przysługuje wierzycielowi, tymczasem pod pojęciem hipoteki przymusowej występują także środki zabezpieczenia należności publicznoprawnych na wszystkich nieruchomościach osoby zobowiązanej.

I tak hipotekę przymusową wprowadza przepis art. 94 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535), przepis art. 49a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776), przepis art. 26 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 98.137.887) oraz, przede wszystkim, przepisy art. 34–38 Ordynacji podatkowej (Dz. U. 05.8.60), które są głównym tematem tego artykułu.

HIPOTEKA PRZYMUSOWA W ORDYNACJI PODATKOWEJ

Zgodnie z art. 34 Ordynacji Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych w podatkach stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości. Hipoteka przymusowa w Ordynacji podatkowej ma charakter hipoteki łącznej, co polega na tym, że występuje tu tyle hipotek, ile jest obciążonych nieruchomości zabezpieczających jedną wierzytelność. Przymusowa hipoteka ustanowiona w Ordynacji obciąża wszystkie nieruchomości dłużnika podatkowego.

Podmioty obciążone hipoteką przymusową

Skarbowi Państwa i jednostce samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka nie tylko na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika i inkasenta, ale także na nieruchomościach następcy prawnego i osób trzecich. Rozszerzenie zakresu podmiotowego hipoteki na nieruchomości następców prawnych i osób trzecich budzi istotne zastrzeżenia w piśmiennictwie. Hipoteka przymusowa jest środkiem niezwykle dotkliwym dla samego podatnika, który nie wywiązał się z obowiązku podatkowego, a obciążanie takim środkiem osoby trzeciej rodzi powstanie odpowiedzialności za cudze długi i budzi poważne wątpliwości. Należy zwrócić uwagę na to, że w tym wypadku nie chodzi o objęcie hipoteką przymusową nieruchomości stanowiącej współwłasność małżonków, do takiej sytuacji stosuje się bowiem art. 34 § 3 pkt 2, o czym poniżej.

Na wymienionych podmiotach spoczywa także obowiązek ujawnienia nieruchomości i praw majątkowych na żądanie organu podatkowego (art. 39 § 1). Żądanie organu podatkowego może nastąpić tylko wówczas, gdy zachodzą przesłanki dokonania zabezpieczenia. Wyjawienie, zgodnie z art. 39 § 2, następuje poprzez złożenie oświadczenia przez podmiot zobowiązany do tego. Organ podatkowy powinien uprzedzić składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »