Przesłanki zmiany ostatecznej decyzji podatkowej

Zgodnie z art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej zmiana ostatecznej decyzji podatkowej jest możliwa, jeżeli nastąpiła zmiana okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego, a skutki wystąpienia tych okoliczności zostały uregulowane w przepisach materialnego prawa podatkowego. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli podatnik po uzyskaniu niekorzystnej interpretacji otrzymał drugą, tym razem pozytywną dla niego interpretację dotyczącą tego samego stanu faktycznego, to okoliczność ta nie może być uznana za zmianę okoliczności faktycznych. Okoliczności dotyczące zmiany wiążącej interpretacji nie stanowią okoliczności faktycznych określonych w art. 245 § 1 Ordynacji podatkowej, a więc nie mogą stanowić podstawy zmiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 254 § 1 Ordynacji podatkowej– orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O co toczył się spór?

Spółka realizuje inwestycję budowlaną, w związku z czym ponosiła wydatki z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Podatnik chciał wiedzieć, czy może zaliczyć powyższe wydatki do kosztów uzyskania przychodów już w trakcie realizacji inwestycji, czy też dopiero po jej ukończeniu. Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. W ocenie podatnika ponoszone przez niego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze, do którego odwołał się podatnik, odmówił zmiany wydanej interpretacji. Zdaniem organów podatkowych opłaty za użytkowanie wieczyste podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero po ukończeniu realizacji inwestycji.

Po przeniesieniu siedziby do innego miasta podatnik wystąpił ponownie o interpretację przepisów podatkowych dotyczącą tego samego stanu faktycznego co wcześniejsza decyzja. Tym razem otrzymał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie – naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrocławiu potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika.

Wobec tego podatnik wystąpił do dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji w trybie art. 254 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Przepis ten umożliwia zmianę ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »