Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

07.02.2006

Skarga kasacyjna w postępowaniu administracyjnym (w tym podatkowym)

Skarga kasacyjna stanowi środek odwoławczy od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny1) (dalej: WSA). Celem kasacji jest ostateczna kontrola zgodności z prawem orzeczeń sądowych. Należy zaznaczyć, iż postępowanie kasacyjne nie ma na celu kontroli ustaleń faktycznych, będących podstawą zaskarżonego orzeczenia, a jedynie kontrolę prawidłowości stosowania prawa. Sądem właściwym do rozpatrywania skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA). Należy zaznaczyć, iż w przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej NSA uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie2).

Skargę kasacyjną można złożyć jedynie w przypadku naruszenia przez WSA3):

- prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub

- przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Zarzut naruszenia prawa materialnego

Naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię oznacza nieprawidłową interpretację przepisu prawa. Niewłaściwe zastosowanie przepisu prawa oznacza z kolei dokonanie przez organ orzekający nieprawidłowej oceny zastosowania przez organ administracji publicznej prawa materialnego w danym stanie faktycznym. Powyższe oznacza dokonanie błędnej subsumcji, czyli nieprawidłowego przyporządkowania hipotezy normy prawnej do ustalonego w trakcie postępowania stanu faktycznego. Należy w tym miejscu wskazać, iż WSA nie dokonuje samodzielnie oceny prawnej stanu faktycznego w danej sprawie, a jedynie dokonuje oceny prawidłowości zastosowania prawa materialnego przez organ administracji. Wynika to z treści art. 145 § 1 P.p.s.a., zgodnie z którym WSA nie ma uprawnień do wydawania wyroków o charakterze reformatoryjnym, czyli zmieniających zaskarżone orzeczenia organu administracji, a jedynie ma uprawnienia do wydawania wyroków o charakterze kasacyjnym, czyli uchylające te orzeczenia w całości lub w części4).

Warto na marginesie wspomnieć, iż wykładnia prawa dokonana przez NSA w danej sprawie jest wiążąca, co oznacza, iż nie można powołać się w skardze kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię przepisu prawa, o ile jest ona zgodna z tą wykładnią5).

Zarzut naruszenia przepisów postępowania

Zarzut naruszenia przepisów postępowania, będący podstawą złożenia skargi kasacyjnej, dotyczy jedynie naruszenia przez WSA przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie jest więc wystarczające do wniesienia skargi kasacyjnej powołanie się na naruszenie przepisów postępowania przez organ administracji, którego orzeczenie zaskarżono do sądu administracyjnego. Koniecznym dla zasadności zarzutu naruszenia przepisów postępowania jest wskazanie konkretnego przepisu dotyczącego postępowania przed sądami administracyjnymi, który został naruszony przez WSA, przy czym naruszenie to musi posiadać przymiot istotności na wynik sprawy. Istotny wpływ na wynik sprawy posiada tylko takie uchybienie, co do którego wnoszący kasację może wykazać, iż miało wpływ na treść wydanego przez WSA orzeczenia. Wydaje się, iż nie będzie posiadało istotności naruszenia przepisów postępowania skuteczne doręczenie pisma przez pracownika sądu z naruszeniem art. 68 § 1 P.p.s.a., tj. w dzień ustawowo wolny od pracy, gdy w sprawie takiego doręczen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »