Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

03.04.2008

Uchylanie się od podatku - art. 54 K.K.S. (1)

Stosownie do art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Według § 2, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Według zaś § 3, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czyny zabronione opisane w art. 54 K.k.s. nazywane są tradycyjnie „niezgłoszeniem przedmiotu opodatkowania.” Artykuł powyższy w § 1 opisuje typ podstawowy przestępstwa, w § 2 stypizowany jest typ uprzywilejowany, natomiast § 3 wprowadza karalność za wykroczenie, charakteryzujące się takimi samymi znamionami jak przestępstwo opisane w § 1, czy też w § 2 (poza kwota podatku narażonego na uszczuplenie).

Przedmiotem ochrony prawnej typu czynu zabronionego w art. 54 § 1 jest realizowanie obowiązku podatkowego względem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub budżetu ogólnego Wspólnot Eu-ropejskich.

W myśl art. 6 Ordynacji podatkowej, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Podatkiem jest także należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu zarządzanego przez Wspólnoty Eu-ropejskie lub w ich imieniu. Stosownie do art. 53 § 26a K.k.s., w rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

W przepisie § 1 art. 54 K.k.s. określono trzy formy czynności spraw-czych, które powodują uchylanie się podatnika od opodatkowania: 

  • nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania,
  • nieujawnienie podstawy opodatkowania,
  • niezłożenie deklaracji.

Każde z tych zachowań wyczerpuje znamiona czynu zabronionego.

Z pierwszą formą przestępnego zachowania związane jest pojęcie przedmiotu opodatkowania. Przedmiot opodatkowania — to sytuacja fak-tyczna lub prawna, z której zaistnieniem przepisy prawa wiążą obowiązek zapłaty podatku. Ów przedmiot, jako jeden z elementów konstrukcji podatku, określony jest w poszczególnych ustawach podatkowych.

Przykładowo: przedmiotem opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są wszelkiego rodzaju dochody (art. 9) z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52a i art. 52c; w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych owym przedmiotem jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodu, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód, rozumiany jako nadwyżka przychodów ponad koszty uzyskania przychodów w danym roku podatkowym (art. 7, art. 21 i art. 22).

Z kolei przedmiotem opodatkowania w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) są czynności związane z dostawą towarów i usług, w tym w imporcie, eksporcie, wewnątrzwspólnotowej dostawie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 5, art. 7).

Druga forma przestępnego zachowania polega na nieujawnieniu przez podatnika wobec organu podatkowego podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania (podstawa obliczenia podatku), jako element konstrukcji podatku, określona jest w poszczególnych ustawach podatkowych.

Podstawą opodatkowania w updof jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów (art. 26, 26b, 26c i art. 26d) opodatkowanych na zasadach ogólnych, pomniejszona o przewidziane w ustawie odliczenia. Z tego sposobu ustalania podatku wyłączone zostały dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany oraz do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »