Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Zgodnie z normą zawartą w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)1) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Na zasadzie wyjątku od powyższej reguły nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.2) Przy zobowiązaniach zabezpieczonych w sposób, o którym powyżej, upływ czasu ma jedynie takie znaczenie, że po upływie terminu, który w innych przypadkach powodowałby niemożność egzekucji z powodu przedawnienia– ogranicza przedmiot egzekucji jedynie do przedmiotu na którym została ustanowiona hipoteka lub zastaw (art. 70 § 8 o.p.).

W przypadku zobowiązań, które ulegają przedawnieniu przepisy Ordynacji przewidują jednakże sytuacje, w których następuje przerwanie biegu przedawnienia, czego konsekwencją jest to, że termin przedawnienia zaczyna biec na nowo. Inaczej mówiąc, instytucja przerwania „to taka ingerencja w bieg terminu przedawnienia, po ustaniu której biegnie on na nowo”.3) Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa. Ordynacja przewiduje jedynie dwa przypadki, w których następuje przerwanie biegu przedawnienia, które mogą nastąpić niezależnie od siebie – są to:

1) ogłoszenie upadłości (art. 70 § 3 o.p.) oraz
2) zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony (art. 70 § 4 o.p.).

ad 1) ogłoszenie upadłości
Ogłoszenie upadłości podatnika lub innej osoby zobowiązanej do zapłaty podatku nie może stanowić samo w sobie przeszkody do skutecznego prowadzenia przez organ postępowania mającego na celu wymiar i egzekucję podatku. Ogłoszenie upadłości jest, stosownie do art. 11 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.)4) następstwem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy dłużnik:

- nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań albo,
- pomimo, że wykonuje je na bieżąco, to jednakże suma zobowiązań przekracza wartość jego majątku.5)

Ogłoszenie upadłości ma na celu likwidację majątku upadłego w celu zaspokojenie roszczeń wierzycieli.6) Stosownie do art. 52 U.pr.u.n. datą ogłoszenia upadłości jest data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Termin przedawnienia zaczyna biec na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego. Postanowieniem kończącym postępowanie upadłościowe jest:

- postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego (art. 368 ust. 1 U.pr.u.n.),
- postanowienie o umorzeniu postępowania układowego (art. 361 U.pr.u.n.),
- postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego (art. 371 U.pr.u.n.),
- postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydane na skutek uprawomocnienia się postępowania zatwierdzającego układ (art. 293 ust. 1 U.pr.u.n.).

ad 2) zastosowanie środka egzekucyjnego
Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje na skutek zastosowanie któregokolwiek z zamkniętego katalogu środków egzekucyjnych wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2005 Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).7) Pamiętać należy, że z uwagi na okoliczność, iż zobowiązanie podatkowe z natury rzeczy jest obowiązkiem świadczenia pieniężnego – środkami egzekucyjnymi mającymi znaczenie dla przerwania biegu przedawnienia są jedynie te, które dotyczą egzekucji należności pieniężnych.

Zgodnie z tym katalogiem, w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »