Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

05.12.2007

Kontrola zlikwidowanej spółki

Zagadnienie kontroli podatkowej i kontroli skarbowej zlikwidowanej spółki jest zagadnieniem stosunkowo rzadko poruszanym, a przecież biorąc pod uwagę skutki jakie mogą nieść za sobą kontrole jest to zagadnienie ważkie i warte przybliżenia.

Obowiązujące przepisy o kontroli skarbowej i podatkowej nie przewidują możliwości skontrolowania zlikwidowanej spółki, ale nie oznacza to, że w określonych sytuacjach byli wspólnicy lub członkowie zarządów zlikwidowanych spółek nie poniosą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zlikwidowanej spółki.

Przez likwidację spółki rozumie się postępowanie zmierzające do ustania bytu prawnego spółki. W jego wyniku spółka ulega rozwiązaniu (przestaje istnieć). Likwidacja uregulowana jest odmiennie dla każdego typu spółki. W odniesieniu do spółki cywilnej Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) nie przewiduje sformalizowanego postępowania egzekucyjnego, czyli że wspólnicy mogą tą kwestię uregulować w sposób dowolny, a jeśli tego nie zrobią zastosowanie znajdzie art. 875 kc. Odnośnie spółek handlowych określonych w Kodeksie spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej: ksh) przepisy szczegółowo regulują likwidacje spółki jawnej (art. 67–85 ksh), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (270–290 ksh), spółki akcyjnej (art. 459–478 ksh). Natomiast do likwidacji spółki partnerskiej i spółki komandytowej stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące likwidacji spółki jawnej, a do spółki komandytowo-akcyjnej odpowiednie przepisy o likwidacji spółki akcyjnej. W tym miejscu należy jedynie wskazać, że likwidację przeprowadzają likwidatorzy, którzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania (w tym zobowiązania podatkowe), upłynnić majątek spółki oraz zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż 5 lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

Co do możliwości kontroli podatkowej, której zasady zostały uregulowane przez przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, ze zm., dalej zwana Ordynacją), należy stwierdzić, że nie może ona być wszczęta wobec podmiotów nieistniejących (zlikwidowanych). Jak stwierdził J. Wowra: „Stanowi to niewątpliwie o słabości kontroli podatkowej, która w tym przypadku nie może służyć sprawdzeniu prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych za okres w którym określony podmiot funkcjonował jako podatnik, płatnik, inkasent lub następca prawny”. (J. Wowra, „Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców”, Oficyna Wydawnicza Unimex 2005). Jednakże, zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Wynika z tego zasada zakazu stosowania analogii w prawie podatkowym, czyli jeśli jakiś obowiązek nie wynika wprost z ustawy nie można w drodze analogii rozszerzać zakresu odpowiedzialności. Ustawodawca w przepisach o kontroli podatkowej nie przewidział możliwości skontrolowania zlikwidowanej spółki, gdyż w art. 281 Ordynacji stwierdzono, że kontroli podatkowej podlegają podatnicy, płatnicy, inkasenci i następcy prawni. Pomijając ocenę słuszności takiej regulacji, należy stwierdzić, że z braku w tym katalogu „zlikwidowanych podatników” czy też osób trzecich takich jak byli wspólnicy zlikwidowanych spółek, kontrola podatkowa tych osób jest wyłączona.

Nie oznacza to jednak, że zlikwidowanie spółki pozwala na całkowite uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zlikwidowanej spółki. W tym zakresie przepisy Ordynacji różnicują sytuację prawną byłych wspólników spółek osobowych (spółka cywilna, jawna partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i spółek kapitałowych (spółka z o.o. i spółka akcyjna).

Jak wynika z art. 115 ust. 1 Ordynacji wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, niebędący akcjonariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki.

Tak samo odpowiada były wspólnik, z tym, że jego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »