Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

17.09.2007

Informacje podatkowe udzielane przez osoby i jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą

Przez pojęcie informacji podatkowej należy rozumieć informację o zdarzeniach podatkowych stanowiących podstawę do ustalenia, a nawet ujawnienia źródeł opodatkowania oraz ustalenia albo określenia wysokości zobowiązania podatkowego1.

Obowiązek składania organom podatkowym informacji podatkowych, stosownie do art. 82 ustawy – Ordynacja podatkowa2, może mieć swoje źródło w:

- pisemnym żądaniu organu podatkowego albo
- przepisach ustawowych.

Obowiązek składania informacji podatkowych może zostać nałożony na wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podmioty zobowiązane do składania informacji podatkowych nie muszą być podatnikami w zakresie podatków, których składane informacje dotyczą.3

Informacje składane na żądanie organu podatkowego

Stosownie do art. 82 § 1 pkt 1 o.p., organy podatkowe mogą zobowiązać podmioty, o których mowa powyżej, do sporządzania i przekazywania informacji podatkowych o zdarzeniach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi podmiot ten pozostaje w stosunkach cywilnoprawnych albo określonych przepisami prawa pracy.

Dotyczy to przede wszystkim wszelkich zdarzeń związanych z powstaniem, zmianą lub ustaniem stosunku prawnego o charakterze cywilnoprawnym albo z zakresu prawa pracy, które, przynajmniej potencjalnie, mogą być związane z powstawaniem obowiązku podatkowego lub wymiarem podatku.

Organ podatkowy żądając udzielenia informacji podatkowej winien, stosownie do § 5 art. 82 o.p. określić zakres żądanych informacji oraz termin ich przekazania – nie musi jednak wskazywać żadnych okoliczności żądania tych informacji. Oznacza to, że podmiot, do którego organ podatkowy wystąpił z żądaniem udzielenia informacji nie jest uprawniony do badania zasadności tego żądania – jednakże organ podatkowy winien, w miarę możliwości, ograniczyć zakres żądanych danych do niezbędnego minimum.4

Minister Finansów w § 2 Rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych5 ograniczył zakres przedmiotowy żądania oraz termin w jakim organ podatkowy może żądać udzielenia informacji podatkowych.

Organ podatkowy może żądać informacji za okresy wskazane w żądaniu od:

a) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dotyczących jedynie umów cywilnoprawnych lub z zakresu prawa pracy zawartych w danym roku podatkowym z tym samym podmiotem, których łączna wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 10 000 euro;
b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia ksiąg podatkowych dotyczących jedynie umów cywilnoprawnych lub z zakresu prawa pracy:

- których jednostkowa wartość należności albo zobowiązania wynikającego z danej umowy przekroczyła równowartość 3 000 euro;
- zawartych w danym roku podatkowym z tym samym podmiotem, których łączna suma należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 10 000 euro.

Zgodnie z ust. 2 § 2 rozporządzenia, termin na przekazanie powyższych informacji wynosi 30 dni, licząc od dnia doręczenia żądania. Pamiętać należy, że w informacji podatkowej, stosownie do § 4 rozporządzenia, należy uwzględniać wartość wynikającą z:

- umów sporządzonych w formie pisemnej oraz
- wystawionych lub otrzymanych faktur bądź rachunków potwierdzających zawarcie umowy.

Informacji podatkowych sporządzonych na żądanie organu podatkowego udziela się na urzędowym formularzu ORD-TK. Z powyższego wynika, że organom podatkowym do swobodnego uznania pozostawiono określenie okresu za jaki winna zostać złożona informacja.

Informacje składane z mocy przepisów ustawy

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do udzielania informacji podatkowych bez wezwania organu podatkowego o:

a) zawarciu umowy z nierezydentem w rozumieniu prawa dewizowego,
b) wynagrodzeniach wypłaconych przez nierezydentów nierezydentom,
c) wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów (tzw. „informacje podsumowujące”),
...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »