Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

04.12.2009

Abonamenty medyczne dla pracowników

Do zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osób fizycznych należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę do kategorii dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku zgodnie z regulacją art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, dalej: updf).

Zakres przedmiotowy ww. ustawy obejmuje zatem dochody wszystkich osób fizycznych, stanowiące nadwyżkę osiąganych przychodów nad kosztami ich uzyskania. Kosztami uzyskania przychodów są natomiast co do zasady wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Tematem, który w dalszym ciągu powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych jest kwestia świadczeń medycznych uzyskiwanych przez pracowników od pracodawców. Pracodawcy często wykupują dla pracowników możliwość korzystania z usług medycznych oferowanych w ramach specjalnych kart usług medycznych (niezależną od rzeczywiście wykonanych usług, ich liczby, zakresu oraz przedmiotu), zastanawiając się, czy powoduje to dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu. W chwili obecnej organy podatkowe konsekwentnie twierdzą, że sam fakt objęcia pracowników nieobowiązkową opieką medyczną skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przykładem stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 listopada 2009 r. (IPPB4/415-567/09-4/JS), opublikowana dzisiaj w serwisie www.podatki.biz.

Zauważyć trzeba, że przychody uzyskiwane przez pracowników zostały wyodrębnione przez ustawodawcę w oddzielonym źródle przychodów. Przypomnijmy, za pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 updf).

Stosownie do zapisów art. 12 ust. 1 updf do przychodów z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, którymi są: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ww. norma prawna przychody pracowników określa zatem w sposób niewątpliwie bardzo szeroki. Generalnie pracodawca powinien doliczyć do przychodu pracownika wartość faktycznie otrzymanych przez niego świadczeń, w tym usług medycznych, stosując w tym celu cenę zakupu usługi. Jednakże moim zdaniem o zakresie opodatkowania powinien decydować w każdym przypadku rzeczywisty stan faktyczny. Ze względu na analizowaną powyżej definicję...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »