Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

13.08.2007

Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez pracowników, emerytów i rencistów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieodpłatnego świadczenia, w związku z tym należy posiłkować się określeniem, jakie nadaje mu przepis art. 353 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Świadczeniem będzie takie zachowanie dłużnika, które jest zgodne z treścią podjętego zobowiązania. Z nieodpłatnością mamy więc do czynienia w przypadku każdego przysporzenia w majątku podatnika, związanego zarówno ze zdarzeniem prawnym, jak i gospodarczym, o ile nie wiąże się z kosztem czy jakimkolwiek ekwiwalentem.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie art. 11 ust. 2, ust. 2a i art. 12 ust. 2 ww. ustawy.

Nieodpłatne świadczenia otrzymywane przez osoby zatrudnione, emerytów i rencistów.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy za przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Pytanie

Czy świadczenia w postaci wydania swoim pracownikom, emerytom i rencistom i członkom ich rodzin biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów liniami PKP są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź

Zwolnienie podatkowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zwalnia z podatku dochodowego wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, ma związek z przepisami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Treść cytowanego artykułu odsyła więc do unormowań szczególnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego, określonych Ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. t.j. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1a ust. 3 tejże ustawy przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin. Przepis ten daje przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy możliwość wprowadzenia, na podstawie swoich wewnętrznych przepisów (np. układ zbiorowy pracy), bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Jednocześnie przepis ogranicza krąg osób mogących być beneficjentami tych świadczeń do pracowników, emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin. Jeżeli grupa osób uprawnionych do ww. świadczeń, określona w pytaniu, zawiera się w katalogu osób wymienionych w wyżej wymienionym przepisie, to świadczenia z tego tytułu przyznane przez firmę będą objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie

Czy wykorzystywanie samochodu służbowego dla celów prywatnych jest nieodpłatnym świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Odpowiedź

Wartość tego nieodpłatnego świadczenia pracodawca powinien dodać do innych przychodów pracownika ze stosunku pracy i od łącznej kwoty pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, w przypadku świadczeń polegających na nieodpłatnym korzystaniu z cudzego mienia - w tym przypadku samochodu - ustala się na podstawi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »