Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

27.07.2009

Najbardziej korzystne koszty uzyskania przychodu pracowników

Powszechnie wiadomo, że opodatkowanie przychodów uzyskiwanych przez pracowników reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800; dalej: updf). Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 updf).

Zgodnie z art.12 ust. 1 updf do przychodów z wykonywanej pracy zaliczamy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, którymi są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Katalog przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z nimi zrównanych jest katalogiem otwartym. Przychód pracownika może powstać również wtedy, gdy otrzymuje on inne świadczenia, które nie zostały wymienione wprost w ustawie podatkowej.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych odnajdujemy różne rodzaje kosztów uzyskania przychodu, związane z ww. przychodami, możliwe do uzyskania przez osobę uzyskującą dochód z tytułu stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Do najkorzystniejszych kosztów pracowników należą 50% koszty uzyskania oraz koszty ustalone w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. W jakich sytuacjach pracodawca może zastosować ww. koszty?

1) 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updf)

Aby móc stosować 50% koszty uzyskania przychodu, pracownik musi wykonywać dzieło w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). W takiej sytuacji majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne do utworów wytworzonych przez pracowników w ramach stosunku pracy przysługują pracodawcom.

Twórca dzieła może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może je również wykonywać w wyniku zawarcia innej umowy cywilnoprawnej. W wyniku jego pracy musi powstać utwór, za który uzyska on wynagrodzenie, czyli przychód z powyższego tytułu. Forma stosunku prawnego pomiędzy twórcą a pracodawcą, w ramach którego wykonywane są prace twórcze, nie ma zatem znaczenia dla ustalenia ww. kosztów uzyskania przychodu.

Jak zauważył WSA:
Kluczowe znaczenie dla możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów ma przedmiot umowy, w szczególności zaś to, czy rezultat działalności można uznać za utwór, i czy w ramach wykonania umowy doszło do skorzystania lub rozporządzania z praw autorskich, co podkreślił m.in. Minister Finansów w swoim piśmie z dnia 16 sierpnia 1995 r. PO 5/8-7371-01609/95. Stosunek prawny, w ramach którego twórca uzyskuje przychód z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi, ma znaczenie drugorzędne.
(wyrok WSA w Warszawie z 28 stycznia 2008 r., III SA/Wa 1987/2007)

Zgodnie art. 1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Aby określona kategoria przychodu mogła zostać uznana za przychody z korzysta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »