Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

01.07.2009

Opodatkowanie zwrotu wydatków dla kierowców za korzystanie z sanitariatów i toalet

Ryczałt w walucie obcej, przyznany na pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia i innych drobnych wydatków w czasie zagranicznych podróży służbowych pracownika nie jest ekwiwalentem za pracę wykonywaną za granicą, a zatem nie może być traktowany jako składnik pracowniczego wynagrodzenia za pracę. Błędny jest pogląd organów podatkowych, że przyznany pracownikom (kierowcom) ryczałtowy zwrot wydatków za korzystanie w czasie podróży służbowych z sanitariatów oraz toalet nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

O co toczył się spór?

Podatnik jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą polegającą między innymi na wykonywaniu transportu drogowego. Z tego tytułu zatrudnia pracowników - kierowców międzynarodowego transportu drogowego, w związku z czym jest ich zakładem pracy i płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Z tytułu podróży służbowych kierowcy otrzymują diety w wysokości określonej regulaminem wynagradzania (w euro). Nie otrzymują natomiast zwrotu kosztów noclegu, gdyż pracodawca zapewnia im bezpłatny nocleg, w samochodach wyposażonych w miejsce do spania. Jest to zgodne z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Ponieważ pracownicy (kierowcy) nie korzystają w trakcie podróży służbowych z noclegów w hotelach, to w celu zachowania higieny osobistej muszą korzystać z odrębnie płatnych sanitariatów znajdujących się na postojach, na których nocują, a także w trakcie tych podróży muszą korzystać z odpłatnych toalet, podatnik zamierza wprowadzić do regulaminu wynagradzania i wypłacać pracownikom oprócz diet - zwrot kosztów ponoszonych przez nich na toalety i sanitariaty, w zryczałtowanej wysokości. W uzasadnieniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatnik przedstawił szczegółowe wyliczenia odpłatności za korzystanie z toalet i sanitariatów wskazując, że przyznanie ryczałtu uzasadnione jest również niemożliwością udokumentowania w/w wydatków przez kierowcę.

Podatnik chciał wiedzieć, czy przyznany pracownikom zwrot kosztów wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej w zryczałtowanej kwocie będzie podlegał w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.). Przedstawiając własne stanowisko wskazał, że przyznany kierowcom transportu międzynarodowego zwrot wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej w zryczałtowanej kwocie w euro/dobę będzie w całości - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 u.p.d.o.f. – podlegał zwolnieniu od tego podatku.

Dyrektor izby skarbowej, działając w imieniu ministra finansów stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Organ podatkowy powołał się na art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f., zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Odrębnymi przepisami o których mowa wyżej są między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej je...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »