Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

11.05.2009

Zmiana wysokości świadczeń z tytułu delegacji w przepisach wewnątrzzakładowych

Pracodawca spoza sfery budżetowej może w daleko idący sposób zmienić wysokość i zasady wypłaty świadczeń związanych z delegacją w stosunku do regulacji wynikających z odpowiednich rozporządzeń. W pierwszej kolejności stosujemy tutaj bowiem przepisy wewnętrzne, a dopiero gdy ich nie ma regulacje odnoszące się bezpośrednio do pracodawców będących państwową lub samorządową jednostką sfery budżetowej.

Art. 775 § 3 Kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca nienależący do sfery budżetowej warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi określa w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Dopiero gdy takich regulacji wewnętrznych nie wprowadzono, obowiązują przepisy dwóch rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.:

• w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.),
• w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 336, poz. 1990, z późn. zm.).

Może to być zmiana zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść pracownika w porównaniu z postanowieniami tych rozporządzeń. Nie znajduje tutaj zastosowania zasada, zgodnie z którą postanowienia wewnątrzzakładowe lub zapisy umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż odpowiednie postanowienia wynikające z powszechnych przepisów prawa pracy. Wskazane rozporządzenia stosowane są bowiem do pracodawców spoza sfery budżetowej „wtórnie”, tzn. dopiero wówczas, gdy w inny sposób nie uregulowali danej kwestii. Brak jakiejkolwiek regulacji szczególnej obowiązującej u danego pracodawcy stwarza obowiązek pokrywania kosztów podróży służbowych dokładnie według regulacji tych aktów prawnych, ale istniejąca regulacja wewnętrzna ma pierwszeństwo.

Przy zmianie zasad wypłacania pracownikom świadczeń za podróż służbową pamiętać musimy o dwóch ograniczeniach:

• dieta za dobę podróży nie może być niższa niż aktualna kwota diety za delegację krajową (dotyczy to zarówno delegacji krajowej, jak i zagranicznej – czyli można znacznie nawet zmniejszyć diety za wyjazdy służbowe poza granice Polski),
• zgodnie z ogólną zasadą odnoszącą się do podróży służbowych pracodawca powinien pokryć wszystkie niezbędne koszty poniesione przez pracownika w związku z wyjazdem służbowym.

Regulacja wewnętrzna nie musi być regulacją całościową. Odmiennie od rozporządzeń można określić tylko niektóre kwestie związane z delegacją. W pozostałym zaś zakresie np. regulaminu wynagradzania odsyłać może do postanowień przepisów powszechnych.

Przykład:
Zapis w regulaminie wynagradzania, zgodnie z którym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »