Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

23.11.2006

Rady pracowników

Aby wdrożyć postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r., polski ustawodawca uchwalił dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 06.79.550). Celem przyświecającym parlamentarzystom unijnym, a także polskim było utworzenie instytucji działającej wewnątrz zakładów pracy, która mogłaby reprezentować ogół pracowników w procesie zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania zakładu, jego sytuacji ekonomicznej, zmianach w zatrudnieniu czy systemie pracy.

Powstawanie rady pracowników

Przepisy ustawy dotyczą pracodawców wykonujących działalność gospodarczą i zatrudniających co najmniej 50 pracowników, z tym że w okresie od 25 maja 2006 r. do dnia 23 marca 2008 r. regulacjami ustawy zostali objęci pracodawcy zatrudniający co najmniej 100 pracowników. Liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników (poprzez dodanie liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i podzielenie otrzymanej sumy przez 6) (art. 7). Przy ustalaniu liczby pracowników nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

Jednocześnie przepisów ustawy dotyczących zasad wyboru rady pracowników nie stosuje się do:

- przedsiębiorstw państwowych, w których tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstw mieszanych zatrudniających co najmniej 50 pracowników;
- państwowych instytucji filmowych (art. 1 ust. 3).

W wymienionych wyżej jednostkach prawo do przeprowadzania konsultacji i uzyskiwania informacji przysługuje radzie pracowniczej (art. 1 ust. 4).

Poza tym przepisów ustawy nie stosuje się do pracodawców, u których przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. 25 maja 2006 r., zostało zawarte porozumienie dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji zapewniające warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz uwzględniające interes pracodawcy i pracowników. O zawartym porozumieniu pracodawca ma obowiązek poinformowania ministra właściwego do spraw pracy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Do pracodawców oraz przedstawicieli pracowników uprawnionych zgodnie z ww. porozumieniem do uzyskiwania informacji i prowadzenia konsultacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 15-17 ustawy dotyczące funkcjonowania rad pracowników.

Należy tu zaznaczyć, że każda ze stron porozumienia może złożyć drugiej stronie pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez to porozumienie wymogów co do warunków informowania i przeprowadzania konsultacji. W przypadku gdy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia strony porozumienia nie uzgodnią wskazanych w nim zarzutów, porozumienie rozwiązuje się z mocy prawa. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

W skład rady pracowników wchodzi u pracodawcy zatrudniającego:

- od 50 do 250 pracowników – 3 pracowników;
- od 151 do 500 pracowników – 5 pracowników;
- powyżej 500 pracowników – 7 pracowników.

Członków rady pracowników u pracodawcy, u którego nie działa organizacja związkowa, zatrudniającego do 100 pracowników, wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników. U pracodawcy, zatrudniającego powyżej 100 pracowników, kandydaci do rady powinni być zgłoszeni na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników(art. 4 ust. 4). Wybory członków rady organizuje pracodawca, który jednocześnie ponosi k...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »