Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

18.10.2006

Kary porządkowe dla pracownika

Pracownikowi, który naruszył spoczywające na nim obowiązki, grozi sankcja w postaci kary porządkowej, wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 108 – 113 k.p.). System kar porządkowych, uregulowanych w Kodeksie pracy, nie dotyczy pracowników, których obowiązki normują tzw. pragmatyki służbowe. Kary porządkowe zgodnie z przepisami k.p. grożą pracownikom za nieprzestrzeganie: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, ustalonego sposobu potwierdzania przybycia do pracy, obecności i nieobecności. Jednakże kary porządkowe mogą zostać nałożone na pracownika tylko wtedy, gdy jego zachowanie było zawinione.

Rodzaje kar porządkowych

Podstawowymi rodzajami kar porządkowych są upomnienie i nagana (art. 108 § 1). Kara pieniężna może być zastosowana tylko w przypadkach:

- nieprzestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych;
- opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia;
- stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie obowiązków, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a suma kar nałożonych w danym miesiącu nie może przekroczyć 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty (art. 108 § 3).

Przykład: Na pracownika X, za jednodniową nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy nałożono karę porządkową w postaci sumy pieniężnej odpowiadającej jego dziennemu wynagrodzeniu za pracę. Tym samym pod koniec miesiąca pracownik otrzyma wynagrodzenie miesięczne, którego suma będzie pomniejszona o kwotę kary, ale także o sumę jednodniowego wynagrodzenia (pracownik nie będzie miał prawa do wynagrodzenia za dzień, w którym był nieobecny).

Kara porządkowa może być nałożona jedynie przed upływem dwóch tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i trzech miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia (art. 109 § 1).

Tryb postępowania

Przed wydaniem decyzji o ukaraniu pracownika, pracodawca jest zobowiązany wysłuchać wyjaśnień pracownika (art. 109 § 2). W przypadku nieobecności pracownika, nie można go ukarać, a podany wyżej termin nałożenia kary porządkowej nie biegnie (art. 109 § 3).

Decyzję o ukaraniu pracownika podejmuje pracodawca i zobowiązany jest on dostarczyć ją na piśmie ukaranemu. Oświadczenie pracodawcy o ukaraniu złożone ustnie, lub drogą elektroniczną należy traktować tylko jako zamiar ukarania. W pisemnej decyzji powinna znajdować się również stosowna informacja o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »