Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.02.2006

Rozkład czasu pracy w okresach rozliczeniowych i zasady wynagrodzenia pracowników za pracę w nadgodzinach, w porze nocnej i dni wolne (2)

W pierwszej części artykułu dotyczącego czasu pracy, którą publikowaliśmy wczoraj, autor omówił rozkłady czasu pracy w okresach rozliczeniowych (czas pracy podstawowy, równoważny, przedłużony, skrócony, zadaniowy, przerywany, indywidualny rozkład czasu pracy). Dzisiaj o pracy w godzinach nadliczbowych, w dni świąteczne i w porze nocnej.

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art.151 § 1 K.p.). Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca wykonywana ponad wspomniany już przedłużony dobowy wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym oraz przy pracach koniecznych dla ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca ponad wyznaczony w umowie o pracę dobowy wymiar czasu pracy.

Pracą w godzinach nadliczbowych będzie więc praca wykonywana w czasie przekraczającym normę dobową – 8 godzin oraz normę tygodniową 40 godzin. Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca w niedziele i dni świąteczne niebędące niedzielą, jeżeli w zamian za nie pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego w tygodniu.

Pracą w godzinach nadliczbowych podlega dwóm ograniczeniom:

1. może być zarządzona jedynie w przypadkach zaistnienia przyczyny wskazanych przez Kodeks pracy;

2. może być wykonywana tylko w granicach dozwolonych przez Kodeks pracy.

W myśl art. 151 K.p. praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Praca w godzinach nadliczbowych, jeżeli została zlecona przez pracodawcę lub przez osobę do tego upoważnioną, stanowi obowiązek pracownika. Liczba godzin nadliczbowych nie może jednak przekraczać w skali roku kalendarzowego 150 godzin dla poszczególnego pracownika (art. 151 § 3 K.p.).

Istnieją grupy pracowników, co do których istnieje zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych. Chodzi tu o zakaz zatrudniania:

1. młodocianych (art. 203 § 1 K.p.);

2. kobiet w ciąży (art. 178 § 1 K.p.);

3. pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

W godzinach nadliczbowych nie można również zatrudnić kobiet i mężczyzn opiekujących się dzieckiem do 4 lat, jeżeli nie wyrażą oni na to zgody (art.178 § 2 K.p.).

Naruszenie przez pracodawcę tego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny (art. 281 pkt 5 K.p.).

Limit godzin nadliczbowych może być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 151 § 4 K.p.).

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz wynagrodzenia podstawowego dodatek w wysokości:

1. 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

- w nocy;

- w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

- w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

2. 50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu. (art. 151.1 § 1 K.p.).

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia (art. 151.1. § 2 K.p.).

Podstawę obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, czyli wynagrodzenie podstawowe plus dodatki do tego wynagrodzenia mające charakter stały, ale już nie wlicza się dodatków funkcyjnych i innych. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (art. 151.1. § 3 K.p.).

Przykładowo, jeżeli wynagrodzenie pracownika określono w umowie o pracę stawką godzinową, która wynosi 8 zł za godzinę, to wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych będzie wynosiło:

1. w przypadku dodatku do wyna...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »