Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.11.2008

Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń za delegację zleceniobiorcy

Zgodnie z ogólną zasadą obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia nie istnieje, gdy zleceniobiorca pozostaje poza stosunkiem zlecenia w zatrudnieniu pracowniczym i zarabia w związku z tym kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z kilku tytułów, innych niż umowa o pracę (która zawsze stwarza obowiązek odprowadzania składek) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

W konsekwencji drugie zlecenie wykonywane przez daną osobę jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne bez względu na wysokość przychodów z pierwszej umowy zlecenia (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.). Nie dotyczy to składki na ubezpieczenie zdrowotne, która jest opłacana od każdego z tytułów do ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany na podstawie umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej (albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Umowa zlecenia, która jest jedyną podstawą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli zleceniobiorca nie jest np. zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w związku z którym zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie) rodzi obowiązek odprowadzania ich od wszystkich przychodów otrzymywanych w związku z wykonywaniem tej umowy. Przychodami tymi będzie przede wszystkim ustalone przez strony wynagrodzenie, ale także wszelkie inne świadczenia otrzymywane od zleceniodawcy (np. świadczenia związane z wyjazdami w celu wykonania zlecenia, ryczałt na użytkowany przez zleceniobiorcę samochód prywatny).

Wyjazdy w celu wykonania zlecenia

Zleceniobiorca może wyjeżdżać w celu wykonania zlecenia, zleceniodawca zobowiązany zaś będzie do pokrycia kosztów tych wyjazdów (ponosi on koszty wykonania zlecenia – art. 742 k. c.). Zwrot kosztów takich wyjazdów nie będzie jednak automatycznie obejmował wypłaty wszystkich świadczeń z katalogu świadczeń przewidzianych w przepisach o podróżach służbowych pracowników. Dla pełnego rozliczenia (poza kosztami bezpośrednio poniesionymi także diety i ryczałty) strony powinny umieścić stosowne zapisy w treści umowy.

Nie oznacza to jednak, że wyjazdy te mogę mieć taki charakter, jak delegacja pracownicza, do odbycia której zobowiązany jest pracownik w sytuacji, gdy otrzyma takie polecenie. Przy zleceniu wyjazd nie jest dodatkowym obowiązkiem zleceniobiorcy, ale obowiązkiem bezpośrednio wynikającym z zakresu, rodzaju wykonywanych w ramach zlecenia czynności. Istotne jest tutaj to, że o konieczności wyjazdu nie decyduje zleceniodawca – nie narzuca wyjazdu drugiej stronie już w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »