Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

23.07.2008

Przejście zakładu pracy na nowy podmiot

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie skutków przejścia zakładu pracy na nowy podmiot, co w praktyce oznacza przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Instytucja przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę została uregulowana w art. 231 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: KP). Podstawowym celem tej regulacji jest zapewnienie pracownikom dalszego zatrudnienia – na tych samych warunkach – pomimo przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Pracodawca i zakład pracy

Na wstępie należy rozróżnić pojęcie „zakładu pracy” od pojęcia „pracodawcy”, albowiem nie są to synonimy.

Zgodnie z art. 3 KP, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników, natomiast zakład pracy to jednostka techniczno-organizacyjna, będąca placówką zatrudnienia, na którą składają się określone elementy materialne, takie jak lokal, wydzielony teren, urządzenia, maszyny, jak i elementy niemajątkowe takie jak firma, klientela, kontakty handlowe, a także odrębna organizacja (wyodrębnienie strukturalne) i własna struktura zarządzania (zespół pracowników).

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę polega na tym, że zakład pracy lub jego część przechodzi z posiadania dotychczasowego pracodawcy w posiadanie nowego pracodawcy, który staje się pracodawcą przejętych pracowników. Przejście zakładu pracy następuje automatycznie, z mocy prawa (wyrok SN z 17 maja 1995 roku, I PRN 15/95; OSNAP z 1995 r. nr 21, poz. 264) i to także wówczas gdyby dotychczasowi pracownicy sprzeciwiali się zmianie pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1993 roku, I PZP 70/92, OSNCP 1993, nr 6 poz. 100).

Datą zmiany pracodawcy jest chwila faktycznego przekazania zakładu pracy nowemu pracodawcy.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę może być skutkiem różnorodnych zdarzeń prawnych, np. sprzedaży, zawarcia i rozwiązania umowy dzierżawy, przekształcenia zakładu w spółkę, odziedziczenia zakładu wskutek śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną, przekształcenia zakładu spółdzielni w samodzielną spółdzielnię lub wynikiem działania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych.

Kontynuacja zatrudnienia

Z chwilą przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę staje się on automatycznie stroną dotychczasowych stosunków pracy i przejmuje na siebie wszelkie prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy, które wynikają z tych stosunków (sukcesja generalna).

Jakiekolwiek postanowienia umowy próbujące wyłączyć, czy też ograniczyć ten mechanizm są nieważne i jako takie nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Kontynuacja zatrudnienia dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, każdego rodzaju, a nie tylko na czas nieokreślony i to do czasu gdy warunki przewidziane w tych umowach nie zostaną zmienione na zasadach ogólnych przez nowego pracodawcę.

W sytuacji gdy podstawą zatrudnienia jest np. mianowanie, powołanie, wybór lub spółdzielcza umowa o pracę, z dniem przejścia zakładu pracy lub jego części, pracodawca jest zobowiązany zaproponować pracownikowi nowe warunki pra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »