Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

04.02.2008

Informacje podatkowe dla pracowników

Rozpoczął się rok 2008 r. Część czytelników zdążyła oddać już Bogu co boskie – pozostało nam wszystkim oddać cesarzowi co cesarskie, czyli podatnicy podatku powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok podatkowy 2007 r.

Zasadą jest, że podatnik powinien rozliczyć się z podatku samodzielnie, jednakże ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)1) w ust. 1 art. 37 przewiduje, iż niektóre kategorie podatników mogą rozliczyć się z urzędem skarbowym na dwa sposoby:

1) albo za pośrednictwem płatnika w drodze rocznego obliczenia podatku,
2) albo samodzielnie w drodze złożenia zeznania.

Możliwość taka dotyczy m.in. podatników uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy (tzw. przychody od zakładów pracy).

Wybór sposobu rozliczenia zależy tylko i wyłącznie od woli podatnika. Przy czym zasadą jest, iż podatnik milcząco wyraża wolę samodzielnego rozliczenia podatku, jeżeli nie złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenia, z którego wynika, iż wolą podatnika jest rozliczenie się z podatku dochodowego za pośrednictwem płatnika w drodze rocznego obliczenia podatku (art. 37 ust. 1 U.p.d.o.f.). Oświadczenie dotyczące rozliczenia za 2007 r. powinno być złożone na formularzu PIT-12 w wersji 3, który został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 243, poz. 1760, z późn. zm.)2). W przypadku, złożenia płatnikowi takiego oświadczenia – płatnik ma obowiązek sporządzić roczne obliczenie podatku. Stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 148, poz. 1044) płatnik ma obowiązek dokonać rozliczenia obliczenia podatku na druku PIT-40 w wersji 15. Roczne obliczenie podatku płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Na marginesie należy wspomnieć, iż zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.) właściwym organem podatkowym w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym jest organ na terenie którego osoba fizyczna zamieszkuje lub przebywa. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, która miała wpłynęła na zmianę właściwości organu podatkowego, stosownie do § 11 ust. 1 pkt 1, organem podatkowym jest:

- organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, albo
- organ podatkowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podatnik osiedlił się poza tym terytorium.

Samodzielnie rozliczenie podatku przez podatnika

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje o samodzielnym rozliczeniu się z podatku, płatnik, stosownie do art. 39 ust. 1 U.p.d.o.f., zobowiązany jest sporządzić imienną informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację taką płatnik następnie przekazuje:

1. podatnikowi oraz
2. urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasadą jest, iż informację tę należy przekazać w/w podmiotom w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. (W przypadku informacji za 2007 r. termin upływa z dniem 29 lutego 2008 r.). Jednakże U.p.d.o.f przewiduje, iż w przypadku, gdy obowiązek poboru podatku przez płatników ustał w ciągu roku podatkowego – informację tę należy przekazać zarówno podatnikowi, jak i organowi podatkowemu w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka (art. 39 ust. 2 U.p.d.o.f.).

Forma informacji podatkowych

Informacje powinny być sporządzone według ustalonego wzoru. Wzór informacji podatkowych wła...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »