Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

10.06.2011

Ubezpieczenie w podróży służbowej jest przychodem pracownika

Umowa ubezpieczenia zawarta w wersji bezimiennej i obejmująca jednocześnie grupę osób, nie stanowi przeszkody w ustaleniu wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę. W chwili wpłaty składki, sporządzane są listy osób objętych ubezpieczeniem. Ustalenie, której osobie przysługuje przysporzenie majątkowe z tytułu opłacanej składki nie budzi wątpliwości. W rezultacie można więc wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, kiedy ta osoba pełni swoją funkcję a także okres, w którym korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględniając następnie wysokość zapłaconej składki oraz okres ubezpieczenia można ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę.

W konsekwencji składki opłacane przez pracodawcę będą stanowić przychód pracowników ze stosunku pracy. Przychodem każdego z pracowników objętych ubezpieczeniem, będzie przypadająca na niego część ceny zakupu usługi z tytułu objęcia go ubezpieczeniem. Pracodawca ma zatem obowiązek zaliczyć opłacone przez siebie składki od odpowiedzialności cywilnej do przychodu każdej z ubezpieczonych osób - stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 24.05.2011 r., sygn. IPTPB2/415-4/11-4/GG.

Spółka, we wniosku o interpretację wyjaśniła, że w związku z zakresem prowadzonej działalności jej pracownicy wyjeżdżają w podróże służbowe poza granice kraju zarówno do państw należących do Unii Europejskiej jak i państw spoza Unii. Spółka wykupiła dla pracowników polisę ubezpieczenia podróży zagranicznych w formie polisy otwartej, którą objęci są pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z zawartą z ubezpieczycielem umową ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia, pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy oraz bagaż podróżny. Zakres terytorialny obejmuje wszystkie kraje świata z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania ubezpieczonego. Należna składka ma charakter depozytowy i podana jest w polisie w jednej kwocie odnoszącej się do całego zakresu ubezpieczenia. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowią listy osób objętych ubezpieczeniem wraz z terminami ich wyjazdów, przekazywane ubezpieczycielowi przed rozpoczęciem każdej podroży służbowej. W dniu rozpoczynającym okres ubezpieczenia spółka zapłaciła określoną w polisie składkę rozliczenie której nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej liczby osobodni, spółka zobowiązana będzie do dopłaty należnej składki, natomiast w przypadku niewykorzystana zadeklarowanej ilości osobodni, ubezpieczyciel, na wniosek spółki dokona zwrotu składki z tytułu niewykorzystanej ochrony.

Spółka chciała wiedzieć, czy opłacona składka stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, a jeżeli tak, to w jakim momencie należy ją opodatkować i oskładkować. Jej zdaniem składka jest przychodem pracowników, który powstaje każdorazowo w dniu rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze spółką w kwestii uznania składki za przychód pracowników, natomiast nie podzielił jej zdania co do momentu powstania tego przychodu.

Składka na ubezpieczenie jako przychód pracownika

Organ podatkowy uznał, że opłacenie składki ubezpieczenia obejmujące: koszty leczenia, pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »