Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE

Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507, z późn. zm.). Komu przysługuje okresowa emerytura kapitałowa? Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje do ukończenia 65 lat osobie ubezpieczonej (kobiecie), urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która:

• jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego,
• ukończyła 60 lat,
• ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach, tj. emerytury określonej w art. 24 ust. 1 lub 24a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.),

jeśli kwota środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego (Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, M.P. nr 15, poz. 162).

Od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. kwota ta wynosi 3734,20 zł (20 × 186,71 zł) i ulegnie zmianie od 1 marca 2012 r. wskutek waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego.

Jeżeli kwota środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest niższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego - OFE przekazuje środki zgromadzone na rachunku członka OFE do funduszu emerytalnego ZUS.

W takim przypadku osobie ubezpieczonej nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa.

Środki te są ewidencjonowane na koncie osoby ubezpieczonej, jako składka na ubezpieczenie emerytalne, na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura ustalana na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, i powiększają kwotę składek stanowiącą podstawę obliczenia tej emerytury.

Emeryturę na nowych zasadach z FUS oblicza się w następujący sposób: sumę kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie osoby ubezpieczonej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje  wypłata nowej emerytury z FUS, oraz kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby ubezpieczonej.

Okresowa emerytura kapitałowa nie może być przyznana od innej daty niż emerytura na nowych zasadach z FUS.

Jeżeli prawo do emerytury na nowych zasadach ustala się z urzędu (art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - również z urzędu ustala się prawo do okresowej emerytury kapitałowej.

Jak ustala się wysokość okresowej emerytury kapitałowej?

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej oblicza się w następujący sposób: kwotę środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego ustaloną na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę osoby ubezpieczonej – wiekowi przyjętemu do obliczenia kwoty emerytury na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiek osoby ubezpieczonej w dniu przejścia na emeryturę, tj. w dniu, od którego zostanie ona przyznana, wyraża się w ukończonych latach i miesiącach.

Tablice średniego dalszego trwania życia ogłaszane są corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego (od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje tablica ogłoszona w Monitorze Polskim z 2011 r. nr 25, poz. 272.).

Jaki jest tryb p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »