Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

28.03.2011

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.

Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
 

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych przeprowadzana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych następuje od dnia 1 marca 2011 r. przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 103,1%, ogłoszonego komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2011 r. (M.P. nr 12, poz. 134).

Które świadczenia są objęte waloryzacją?

Waloryzacji podlegają emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty.

Waloryzacja przeprowadzana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), świadczenie to jest waloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2011 r., o ile prawo do tych świadczeń powstało najpóźniej do dnia 28 lutego 2011 r.

Przykład 1
Kobieta urodzona 25 lutego 1951 r. zgłosiła wniosek o emeryturę w dniu 26 lutego 2011 r. Jedynym warunkiem przyznania tego świadczenia – jako osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r. – było ukończenie wieku 60 lat. Warunek ten spełniła do końca lutego 2011 r. Emerytura została przyznana od dnia 25 lutego 2011 r. i podwyższona w ramach waloryzacji od dnia 1 marca 2011 r.

Przykład 2
Mężczyzna urodzony w 1948 r. przepracował 15 lat w szczególnych warunkach. Pod koniec lutego 2011 r. złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę z tytułu wykonywania takiej pracy. Wymagany do przyznania tej emerytury 25-letni okres składkowy i nieskładkowy osiągnął dopiero na dzień 10 marca 2011 r. W związku z tym, pomimo złożenia wniosku w lutym 2011 r., prawo do świadczenia powstało w następnym miesiącu (od dnia 10 marca 2011 r.). Emerytura nie podlega więc waloryzacji od dnia 1 marca 2011 r.

Na czym polega waloryzacja emerytur i rent?

Renty oraz emerytury obliczane na dotychczasowych zasadach (zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej) waloryzowane są przez pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru – w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2011 r. – przez wskaźnik waloryzacji.

Przykład
W czerwcu 2010 r. ubezpieczonej urodzonej w 1948 r. przyznano emeryturę na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej. Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z art. 53 tej ustawy (tj. na dotychczasowych zasadach). Podstawa wymiaru emerytury wyniosła 2389,14 zł, a kwota emerytury obliczonej od tej podstawy – 1422,90 zł. Od dnia 1 marca 2011 r. zarówno wysokość emerytury, jak i podstawa jej wymiaru podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji 103,1%. Ustalona w wyniku waloryzacji wysokość podstawy wymiaru świadczenia wynosi 2463,20 zł (2389,14 zł × 103,1%), a kwota emerytury – 1467,01 zł (1422,90 zł × 103,1%).

Natomiast waloryzacji emerytur obliczonych w całości według zreformowanych zasad (zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej) dokonuje się poprzez pomnożenie kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2011 r. przez wskaźnik waloryzacji. W przypadku emerytur, których wysokość ustalono w myśl art. 183 ustawy emerytalnej, tj. częściowo według zasad dotychczasowych, a częściowo według zreformowanych zasad, wskaźnikiem waloryzacji podwyższa się kwotę świadczenia (tj. sumę części emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 ustawy emerytalnej oraz części emerytury obliczonej zgodnie z art. 53 tej ustawy), jak również podstawę wymiaru części emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych, w wysokości ustalonej na dzień 28 lutego 2011 r.

Przykład 1
W styczniu 2011 r. przyznano emeryturę kobiecie urodzonej w styczniu 1951 r., będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Emerytura została obliczona w myśl nowych zasad, określonych w art. 26 ustawy emerytalnej. Na dzień 28 lutego 2011 r. wysokość emerytury wynosi 1050,45 zł. Tak obliczone świadczenie podlega podwyższeniu od dnia 1 marca 2011 r. przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 103,1%. Ustalona w wyniku waloryzacji wysokość emerytury wynosi 1083,01 zł (1050,45 zł × 103,1%).

Przykład 2
W lutym 2011 r. 60-letniemu mężczyźnie przyznano wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. Wysokość świadczenia została ustalona na tzw. mieszanych zasadach, określonych w art. 183 tej ustawy, tj. w 55% zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej, a w 45% w myśl art. 26 tej ustawy. Kwota emerytury ustalona po zsumowaniu części ustalonej na dotychczasowych oraz na nowych zasadach wyniosła 1250,65 zł i taka kwota podlega waloryzacji od 1 marca 2011 r. W wyniku podwyższenia wskaźnikiem waloryzacji 103,1% emerytura wynosi 1289,42 zł (1250,65 zł × × 103,1%). Od dnia 1 marca 2011 r. waloryzacji podlega również podstawa wymiaru części emerytury obliczonej zgodnie z art. 53 ustawy emerytalnej.

Waloryzacji podlega emerytura lub renta wraz z częścią składkową i zwiększeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Emeryturę obliczoną na mieszanych zasadach (zgodnie z art. 183 ustawy emerytalnej) waloryzuje się wraz ze zwiększeniem z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, uwzględnionym w części emerytury obliczonej według zreformowanych zasad, a także wraz ze zwiększeniem lub częścią składkową uwzględnionymi w części emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych.

Przykład
W dniu 10 lutego 2011 r. z wnioskiem o emeryturę wystąpiła ubezpieczona urodzona 8 lutego 1951 r., legitymująca się 20-letnim okresem składkowym, 3-letnim okresem nieskładkowym oraz 5-letnim okresem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Okres pracy w gospodarstwie rolnym nie został uwzględniony ani przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej, ani prawa do renty rolniczej. Ubezpieczonej obliczono emeryturę w tzw. mieszanej wysokości, tj. w 55% według dotychczasowych zasad (z uwzględnieniem zwiększenia za okresy rolne), a w 45% według nowych zasad (również z uwzględnieniem zwiększenia za okresy rolne). Waloryzacji od dnia 1 marca 2011 r. podlega pełna kwota świadczenia ustalonego według wskazanej proporcji, uwzględniającej zwiększenie za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Waloryzacji podlega kwota świadczenia, przysługującego w dniu 28 lutego 2011 r., w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład
Mężczyzna ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 810,00 zł (na ostatni dzień lutego 2011 r.). W związku z osiąganiem przychodu w miesięcznej wysokości 3400,00 zł świadczenie było co miesiąc zmniejszane o maksymalną kwotę zmniejszenia (366,53 zł) – do wysokości 443,47 zł. W marcu 2011 r. została zwaloryzowana pełna kwota renty, tj. 810,00 zł. Po podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji 103,1% renta wynosi 835,11 zł. W związku z osiąganiem przychodu w w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »