Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

14.10.2010

Czy świadczenia pracownicze podlegają opodatkowaniu VAT?

Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników wywołują szereg konsekwencji podatkowych. Najbardziej popularna wydaje się być problematyka PIT. Warto jednak pamiętać, że świadczenia pracownicze powodują powstanie określonych skutków podatkowych po stronie pracodawcy także w zakresie VAT.

Co do zasady opodatkowaniu VAT podlega odpłatne przekazanie towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Jednakże w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT dla dostawy towarów oraz odpowiednio art. 8 ust. 2 tej ustawy dla świadczenia usług – opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne. Na podstawie wskazanych przepisów nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu, jeśli spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

  • przekazane towary/świadczone usługi nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz
  • podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z przekazywanymi towarami/świadczonymi usługami.

W praktyce dla celów opodatkowania VAT transakcji nieodpłatnej ustalenia wymaga, czy przekazywanie usługi (świadczenia) lub towaru dokonywane jest w celach związanych z prowadzoną działalnością. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. wyrok z 9 grudnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1589/2007) przez świadczenie usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozumie się tylko takie usługi, które zostały wykonane w związku z potrzebami działalności. Z kolei zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych brak związku przekazanych towarów/świadczonych usług z prowadzeniem przedsiębiorstwa występuje wówczas, gdy przekazanie towarów lub świadczenie usług odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Oznacza to więc, że opodatkowaniu VAT podlega nieodpłatna dostawa takich towarów/nieodpłatne świadczenie takich usług, które nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych (zob. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 marca 2010 r., sygn. ILPP2/443-150/10-2/AD).

Zgodnie natomiast z art. 86 ustawy o VAT prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikom w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Przy czym związek ten należy badać w momencie ponoszenia wydatku oraz otrzymania faktury VAT dokumentującej nabycie towaru czy usługi. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnik w momencie nabycia towarów oraz usług określa, czy nabywane przez niego towary i usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. Podatnik może zatem obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Świadczenia finansowane z ZFŚS

W celu ustalenia obowiązku opodatkowania VAT określonych świadczeń na rzecz pracownika każdorazowo należy ocenić, czy świadczenia te są przekazywane w związku z potrzebami działalności prowadzonej przez pracodawcę. W przypadku przekazywania pracownikom określonych świadczeń finansowanych w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy stwierdzić, że są one nierozerwalnie związane z działalnością pracodawcy, w związku z czym nie podlegają one opodatkowaniu VAT.

Potwierdzają to organy podatkowe, uznając, że nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej bez zachowywania przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), jak też nie prowadzi się działalności socjalnej na korzyść pracowników poza prowadzoną działalnością. Dlatego prowadzenie działalności socjalnej, w tym nabywanie i przekazywanie pracownik...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »