Zrozumieć PKPiR

organizator:  dział szkoleń podatki.biz
otrzymasz:
dostęp do platformy e-learningowej
certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Uwaga - towar dostępny od 16.03.2020 r.


dostępność: towar niedostępny

Cena: 418.20 zł
(340 zł netto)

Opis:

Wydaje się, że PKPiR to prosta ewidencja i księgowanie w niej nie powinno sprawiać nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafiące biegle poruszać się w zagadnieniach dotyczących PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów są bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele.

Tymczasem zagadnienia związane z prowadzeniem PKPiR można zrozumieć i w ciągu zaledwie paru miesięcy stać się ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawać się z zagadnieniami w logicznej kolejności. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia następnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwałe.

W związku z kończącymi się pracami nad uruchomieniem nowej platformy e-learningowej e-kurs będzie dostępny od 16.03.2020 r.


Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs, który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach PKPiR bez lęku i obaw popełnienia błędu. Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Materiały szkoleniowe ilustrowane są wieloma przykładami. Pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę prowadzenia PKPiR, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości. Pobierzesz je na swój komputer, w dogodnym dla Ciebie terminie, przy pomocy specjalnie udostępnionego w tym celu panelu osobistego.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Lekcja 1

Zacznijmy od początku

 • Forma opodatkowania, forma prowadzenia rachunkowości - czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR
 • Formalności i zawiadomienia - terminy są ważne
 • Przeznaczenie PKPiR - czyli jaki jest cel i zadania podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Konstrukcja PKPiR
 • Zapisy wpływające na ustalenie zobowiązania podatkowego i zapisy informacyjne - jak w banalny sposób przekształcić PKPiR w narzędzie informacyjne dla księgowego i przedsiębiorcy

Lekcja 2

Rodzaje operacji księgowanych w PKPiR

 • Przychody z operacji podstawowych
 • Pozostałe przychody
 • Koszty według rodzajów
 • Koszty zakupu materiałów i towarów
 • Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Koszty wynagrodzeń - umowy cywilnoprawne
 • Pozostałe koszty uzyskania
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Koszty i przychody przyszłych okresów
 • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku

Lekcja 3

Metoda memoriałowa i kasowa (uproszczona)

 • Memoriałowo czy kasowo? - czyli jakie są różnice
 • Koszty metodą kasową w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Koszty memoriałowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Przychody kasowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Przychody memoriałowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Zmiana metody z kasowej na memoriałową i z memoriałowej na kasową

Lekcja 4

Technika prowadzenia zapisów w PKPiR

 • Terminy dokonywania zapisów w PKPiR
 • Szczególne przypadki dotyczące terminu dokonywania zapisów w PKPiR
 • Dokumenty księgowe obce - rodzaje i wymagania
 • Dokumenty księgowe własne - rodzaje i wymagania
 • Sposoby korekt dokumentów księgowych własnych
 • Sposoby korekt dokumentów księgowych obcych

Lekcja 5

Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - cz. I

 • Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
 • Wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty związane z nieodliczonym podatkiem VAT
 • Moment księgowania kosztów
 • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy

Lekcja 6

Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - cz. II

 • Koszty związane z wynagrodzeniami
 • Szczególny moment powstania kosztu
 • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR w przykładach
 • Księgowanie kosztów w czasie w przykładach
 • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
 • Leasing - księgowanie opłat leasingowych przy różnych rodzajach leasingu

Lekcja 7

Wszystko o przychodach - cz. I

 • Moment powstania przychodu - przykłady, pytania i odpowiedzi
 • Sytuacje szczególne przy ustalaniu momentu powstania przychodu - przykłady, pytania i odpowiedzi
 • Przychody z działalności podstawowej
 • Przychody pozostałe
 • Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
 • Dotacje, subwencje, dopłaty
 • Odsetki
 • Inne przychody

Lekcja 8

Wszystko o przychodach - cz. II

 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie przychodów
 • Księgowanie przychodów
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług
 • Przychody w walutach obcych, różnice kursowe
 • Rabaty i ich dokumentowanie
 • Zwroty towarów, reklamacje

Lekcja 9

Dowody księgowe - czas na szczegóły

 • Wymagania stawiane dowodom własnym dokumentującym sprzedaż
 • Wymagania stawiane dowodom własnym dokumentującym zakup
 • Przykłady dowodów księgowych, omówienie elementów dowodu księgowego
 • Rachunek
 • Faktura VAT
 • Faktura VAT korygująca
 • Nota korygująca
 • Dowód wewnętrzny
 • Dokumentowanie kosztów i przychodów w przypadkach szczególnych w przykładach

Lekcja 10

Ewidencje wymagane przy prowadzeniu PKPiR, przykłady zapisów w ewidencjach

 • Ewidencja sprzedaży
 • Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
 • Karty przychodów pracowników
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Własne ewidencje dodatkowe
 • Korekta zapisów w ewidencjach
 • Skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji

Lekcja 11

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. I

 • Środek trwały - kiedy musimy uznać składnik majątkowy za środek trwały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej w różnych sytuacjach nabycia
 • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela - wycena, ustalenie wartości początkowej
 • Amortyzacja - rozłożone w czasie zaliczanie do kosztów uzyskania
 • Rodzaje amortyzacji
 • Szczególne metody zwiększania i zmniejszania wysokości odpisów amortyzacyjnych
 • Amortyzacja jednorazowa

Lekcja 12

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - cz. II

 • Amortyzacja w praktyce - case study
 • Optymalizacja podatkowa za pomocą amortyzacji
 • Amortyzacja jednorazowa
 • Bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
 • Likwidacja środka trwałego
 • Zużycie
 • Zmiana rodzaju działalności
 • Zbycie
 • Utrata
 • Likwidacja fizyczna
 • Utrata własności technologicznych
 • Dokumentowanie operacji związanych z amortyzacją w przykładach, pytaniach i odpowiedziach

Lekcja 13

Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR

 • Zapisy dotyczące wydatków finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje wydatków
 • Zapisy dotyczące środków trwałych finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje operacji
 • Zapisy dotyczące kas fiskalnych, częściowo finansowanych zwrotem podatku VAT
 • Otrzymane i przekazane darowizny

Lekcja 14

PKPiR - problemy praktyczne, czyli problemy dla ekspertów

 • Księgowania i dokumentowanie w sytuacjach szczególnych w pytaniach i odpowiedziach

Lekcja 15

Ustalenie wyniku finansowego na podstawie PKPiR, rzetelność i niewadliwość

 • Kiedy PKPiR jest rzetelna
 • Kiedy PKPiR jest niewadliwa
 • Kontrola wewnętrzna
 • Sposoby postępowania po stwierdzeniu błędów mogących skutkować uznaniem ksiąg za prowadzone w sposób wadliwy i nierzetelny
 • Wydatki i przychody na przełomie roku w pytaniach i odpowiedziach
 • Ustalanie wyniku finansowego na koniec roku i w trakcie roku
 • Podsumowanie
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu
Zwrot gotówki dla posiadaczy ubezpieczeń OC dedykowanych dla Czytelników podatki.biz

Czytelnicy podatki.biz, posiadający ważną polisę OC dla biura rachunkowego (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) lub OC dla księgowych i przedsiębiorców jednoosobowych prowadzących samodzielnie własną rachunkowość (tu znajdziesz szczegółowe informacje o tym ubezpieczeniu) zakupioną w ofercie dedykowanej naszym Czytelnikom, otrzymają po zakupie szkolenia zwrot gotówki w wysokości 200 zł netto. Warunkiem otrzymania zwrotu gotówki jest umieszczenie w zamówieniu, w polu Uwagi, numeru polisy. Ze zwrotu gotówki można skorzystać dwa razy w każdym roku kalendarzowym, w którym aktywna jest polisa. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone szkolenie, po uzyskaniu potwierdzenia faktury korygującej.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć rachunkowość budżetową

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć finanse publiczne

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć pełną księgowość

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć VAT

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Certyfikat księgowy - e-kurs przygotowawczy

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)

Zrozumieć podatki dochodowe

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Delegacje krajowe i zagraniczne -
teoria i praktyka

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

PKPiR dla zaawansowanych

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

E-faktury w praktyce - czyli jak beznakładowo, szybko i bezpiecznie wdrożyć e-faktury w firmie

Kurs błyskawiczny
Cena: 244,77 zł (199 zł netto)

Przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)

Kontrola podatkowa i skarbowa -
zanim będzie za późno

Kurs błyskawiczny
Cena: 418,20 zł (340 zł netto)

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja

Kurs błyskawiczny
Cena: 295,20 zł (240 zł netto)

Księgowość projektów unijnych

Kurs błyskawiczny
Cena: 602,70 zł (490 zł netto)