Zrozumieć PKPiR

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: ✔ Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
✔ Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
✔ Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
✔ Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Wydaje się, że PKPiR to prosta ewidencja i księgowanie w niej nie powinno sprawiać nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafiące biegle poruszać się w zagadnieniach dotyczących PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów są bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele.
 
Tymczasem zagadnienia związane z prowadzeniem PKPiR można poznać i zrozumieć, by w ciągu zaledwie kilku miesięcy stać się ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy zapoznawać się z tematami w logicznej kolejności. Wówczas przyswajanie nowych informacji staje się nie tylko proste, lecz przede wszystkim skuteczne i trwałe.
 
Prezentujemy przekrojowy e-kurs, który pozwoli Ci po jego ukończeniu poruszać się w zagadnieniach PKPiR bez lęku i obaw popełnienia błędu. Nasz e-kurs to nie tylko technika prowadzenia zapisów, lecz także kompendium wiedzy o podatku dochodowym i o wpływie przyjętych w prawie rozwiązań na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
 • Edytory tekstu w biurze i księgowości (Microsoft Word, OpenOffice Writer i Dokumenty Google)
 • Profesjonalne prezentacje w biurze i księgowości (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress i Prezentacje Google)
 • Marketing internetowy w Twojej firmie krok po kroku
Zapraszamy!
Lekcja 1
 
Zacznijmy od początku
 • Forma opodatkowania, forma prowadzenia rachunkowości - kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR
 • Formalności i zawiadomienia - terminy są ważne
 • Przeznaczenie PKPiR - jaki jest cel i zadania PKPiR
 • Konstrukcja PKPiR
 • Zapisy wpływające na ustalenie zobowiązania podatkowego i zapisy informacyjne - jak w banalny sposób przekształcić PKPiR w narzędzie informacyjne dla księgowego i przedsiębiorcy
 
Lekcja 2
 
Rodzaje operacji księgowanych w PKPiR
 • Przychody z operacji podstawowych, pozostałe przychody
 • Koszty według rodzajów, koszty zakupu materiałów i towarów, koszty wynagrodzeń pracowników etatowych, koszty wynagrodzeń - umowy cywilnoprawne, pozostałe koszty uzyskania
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Koszty i przychody przyszłych okresów
 • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku
 
Lekcja 3
 
Metoda memoriałowa i kasowa (uproszczona)
 • Memoriałowo czy kasowo - jakie są różnice
 • Koszty metodą kasową i memoriałową w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Przychody kasowo i memoriałowo w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 • Zmiana metody z kasowej na memoriałową i z memoriałowej na kasową
 
Lekcja 4
 
Technika prowadzenia zapisów w PKPiR
 • Terminy dokonywania zapisów w PKPiR, szczególne przypadki
 • Dokumenty księgowe obce i własne - rodzaje i wymagania
 • Sposoby korekt dokumentów księgowych obcych i własnych
 
Lekcja 5
 
Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - część 1
 • Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania, wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty związane z nieodliczonym VAT
 • Moment księgowania kosztów
 • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy
 
Lekcja 6
 
Wszystko o kosztach uzyskania przychodów - część 2
 • Koszty związane z wynagrodzeniami
 • Szczególny moment powstania kosztu
 • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR w przykładach
 • Księgowanie kosztów w czasie w przykładach
 • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
 • Leasing - księgowanie opłat leasingowych przy różnych rodzajach leasingu
 
Lekcja 7
 
Wszystko o przychodach - część 1
 • Moment powstania przychodu - przykłady, pytania i odpowiedzi, sytuacje szczególne przy ustalaniu momentu powstania przychodu
 • Przychody z działalności podstawowej, przychody pozostałe, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, dotacje, subwencje, dopłaty, odsetki, inne przychody
 
Lekcja 8
 
Wszystko o przychodach - część 2
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie przychodów
 • Księgowanie przychodów
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług, przychody w walutach obcych, różnice kursowe, rabaty i ich dokumentowanie, zwroty towarów, reklamacje
 
Lekcja 9
 
Dowody księgowe - czas na szczegóły
 • Wymagania stawiane dowodom własnym dokumentującym sprzedaż i zakup
 • Przykłady dowodów księgowych, omówienie elementów dowodu księgowego
 • Rachunek, faktura VAT, faktura VAT korygująca, nota korygująca, dowód wewnętrzny
 • Dokumentowanie kosztów i przychodów w przypadkach szczególnych w przykładach
 
Lekcja 10
 
Ewidencje wymagane przy prowadzeniu PKPiR, przykłady zapisów w ewidencjach
 • Ewidencja sprzedaży, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT, karty przychodów pracowników, ewidencja przebiegu pojazdu, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, własne ewidencje dodatkowe
 • Korekta zapisów w ewidencjach, skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia ewidencji
 
Lekcja 11
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w PKPiR - część 1
 • Środek trwały - kiedy trzeba uznać składnik majątkowy za środek trwały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej w różnych sytuacjach nabycia
 • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela - wycena, ustalenie wartości początkowej
 • Amortyzacja - rozłożone w czasie zaliczanie do kosztów uzyskania, rodzaje amortyzacji, szczególne metody zwiększania i zmniejszania wysokości odpisów amortyzacyjnych
 
Lekcja 12
 
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w PKPiR - część 2
 • Amortyzacja w praktyce - case study
 • Optymalizacja podatkowa za pomocą amortyzacji, amortyzacja jednorazowa, bezpośrednie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, likwidacja środka trwałego, zużycie, zmiana rodzaju działalności, zbycie, utrata, likwidacja fizyczna, utrata własności technologicznych
 • Dokumentowanie operacji związanych z amortyzacją w przykładach, pytaniach i odpowiedziach
 
Lekcja 13
 
Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR
 • Zapisy dotyczące wydatków finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje wydatków
 • Zapisy dotyczące środków trwałych finansowanych z dotacji - techniki zapisów, rodzaje operacji
 • Zapisy dotyczące kas fiskalnych, częściowo finansowanych zwrotem VAT
 • Otrzymane i przekazane darowizny
 
Lekcja 14

PKPiR - problemy praktyczne, czyli problemy dla ekspertów
 • Księgowanie i dokumentowanie w sytuacjach szczególnych w pytaniach i odpowiedziach
 
Lekcja 15
 
Ustalenie wyniku finansowego na podstawie PKPiR, rzetelność i niewadliwość
 • Kiedy PKPiR jest rzetelna, a kiedy niewadliwa, kontrola wewnętrzna, sposoby postępowania po stwierdzeniu błędów mogących skutkować uznaniem ksiąg za prowadzone w sposób wadliwy i nierzetelny, wydatki i przychody na przełomie roku w pytaniach i odpowiedziach, ustalanie wyniku finansowego na koniec roku i w trakcie roku
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami i dodatkami po ukończeniu e-kursu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej kartyy.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć pełną księgowość

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

PKPiR dla zaawansowanych

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)

Zrozumieć ZUS - Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od podstaw

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)