Zestawienie stawek VAT 2016

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Praca zbiorowa redakcji www.podatki.biz
data wydania:  marzec 2016
liczba stron:  316
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

E-book stanowi opracowane przez zespół redakcyjny www.podatki.biz czytelne zestawienie obniżonych stawek VAT i omówienie warunków ich stosowania, uzupełnione o interpretacje podatkowe dotyczące spornych i problematycznych kwestii. Jest nieocenioną pomocą dla wszystkich, którzy wystawiają lub otrzymują faktury uwzględniające preferencyjne stawki podatku.

O doniosłości zagadnienia stawek w podatku od towarów i usług nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Od wysokości tych stawek zależy wysokość podatku należnego, a co za tym idzie końcowe rozliczenie VAT. Bez wątpienia można też stwierdzić, że możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego z VAT (często jest to zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe) w jeszcze bardziej znaczący sposób wpływa na rozliczenie tego podatku. Co prawda, w razie zastosowania zwolnienia podatek należny nie występuje, ale podatnicy muszą z dużą dokładnością dokonywać rozliczenia podatku naliczonego. W przypadku występowania sprzedaży mieszanej, czyli opodatkowanej i zwolnionej, rozliczenie VAT dość mocno się komplikuje. Jeśli natomiast podatnicy oprócz czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT dokonują także czynności niepodlegających tej ustawie, rozliczenie podatku naliczonego, w szczególności od wprowadzenia zmian w tym zakresie od 1 stycznia 2016 r., wymaga od podatników większej uwagi i większego nakładu pracy.

Polska ustawa o VAT przewiduje kilka stawek podatku od towarów i usług. Mając na uwadze ogólne zasady rozliczania VAT (bez zasad szczególnych, które przewidują inne stawki podatku niż art. 41 ustawy o VAT), w 2016 roku zastosowanie znajdą stawki: 0%, 5%, 8% oraz 23%. W tym kontekście nie można nie wspomnieć o zwolnieniach. Te z kolei, zresztą podobnie jak zapisy ustawy dotyczące stawek podatku, rodzą liczne kontrowersje. Problem z ich poprawnym zastosowaniem dotyczy głównie dwóch kwestii. Pierwsza to ich zgodność z regulacjami naczelnego przepisu prawa, z którym powinien się liczyć każdy zapis polskiej ustawy o VAT, tj. dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa 112). Druga natomiast to po prostu problematyka ich zastosowania. Problem ze stosowaniem przepisów dotyczących zwolnień od podatku bierze się między innymi stąd, że prawidłowe ich zastosowanie wymaga sięgnięcia do regulacji spoza gałęzi prawa podatkowego. Wie o tym na pewno każdy podatnik, który musiał podjąć decyzję o opodatkowaniu bądź zwolnieniu np. usług edukacyjnych czy usług związanych z przekwalifikowaniem zawodowym.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Wstęp
 • Zwolnienia na podstawie ustawy
 • Zwolnienia na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • Stawka 0% na podstawie ustawy
 • Stawka 0% na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Stawka 5% na podstawie ustawy
 • Stawka 5% na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Stawka 8% na podstawie ustawy
 • Stawka 8% na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Zwolnienia w transakcjach międzynarodowych na podstawie ustawy
 • Zwolnienia od podatku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • Stawka 0% w obrocie międzynarodowym na podstawie ustawy
 • Stawka 0% w obrocie międzynarodowym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Stawka 5% w obrocie międzynarodowym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • Interpretacje podatkowe
  • Remonty związane z budownictwem społecznym a stawka preferencyjna
  • Sprzedaż karnetów upoważniających do wejścia do klubu z usługami rekreacyjnymi
  • Usługa gastronomiczna czy dostawa towarów? Stawka VAT przy sprzedaży detalicznej niektórych produktów spożywczych
  • Opłata startowa
  • Stawka VAT przy dostawie kredy nawozowej granulowanej
  • Stawka VAT – usługi medyczne i związane z usługami medycznymi
  • Sprzedaż przez producenta soków i napojów dla odbiorców hurtowych i detalicznych a stawka VAT
  • Zwolnienie z VAT przy dostawie budynku wybudowanego na cele prywatne, a następnie wprowadzonego do działalności gospodarczej
  • Zwolnienie z VAT przy sprzedaży wydzielonych lokali w uprzednio zakupionym budynku; pojęcie pierwszego zasiedlenia
  • Stawka VAT – czyszczenie przewodów kominowych; budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym
  • Różne metody obliczania powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
  • Sprzedaż prawa do używania miejsc postojowych właścicielom lokali mieszkalnych i stawka VAT
  • Sprzedaż urządzeń armatorom morskim
  • Usługa oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków wybudowanych z udziałem dotacji unijnej i środków mieszkańców
  • Opodatkowanie usługi założenia i zagospodarowania ogrodu oraz prac brukarskich i instalatorskich wraz z materiałami jako usługi kompleksowej; usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu
  • Stawki VAT dla usługi montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i na gruntach związanych z tymi budynkami
  • Opodatkowanie świadczonych usług franczyzy
  • Usługi najmu części obiektu sportowego
  • Stawka VAT dla świadczonych przez uczelnię usług związanych z wynajmem obiektów sportowych
  • Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością posadowionych na tych gruntach budynków i budowli
  • Uznanie czasopisma lokalnego za czasopismo specjalistyczne podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT
  • Stawka 8% przy montażu rolet zewnętrznych
  • Opodatkowanie usług najmu

Zwolnienia na podstawie ustawy

W przypadku zwolnień z VAT (przedmiotowych i przedmiotowo-podmiotowych) nie ma możliwości wyciągnięcia jakiegoś wspólnego mianownika, który wskazywałby na jeden główny cel wprowadzenia takich a nie innych zwolnień. Takim najważniejszym czynnikiem, który powoduje objecie niektórych rodzajów sprzedaży zwolnieniem od podatku, są szeroko pojęte cele społeczne. Nie jest to jednak główny czynnik, ponieważ wśród zwolnień z VAT znajdziemy również:

 • działalność rolniczą,
 • ochronę zdrowia,
 • dostawę nieruchomości (warunkowo),
 • działalność finansową,
 • działalność ubezpieczeniową,
 • działalność edukacyjną,
 • usługi pomocy społecznej,
 • usługi kulturowe,
 • usługi związane ze sportem.

Art. 43 ust. 1 pkt 2) Dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
Art. 43 ust. 1 pkt 2a) Dostawa gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
Art. 43 ust. 1 pkt 3) Dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego;

Informacje dodatkowe
Art. 43 ust. 3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
Art. 43 5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Koszty uzyskania przychodów
w teorii i praktyce
- Podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Korekty w praktyce
Ujęcie podatkowe i rachunkowe

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Najem, dzierżawa, leasing, użyczenie - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Optymalizacja podatkowa dla księgowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Subwencje, dotacje, dopłaty
- podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Rachunkowość transakcji międzynarodowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Przekształcenia przedsiębiorstw
w ujęciu podatkowym i bilansowym

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)