Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców - naliczanie i optymalizacja

Organizator: Dział szkoleń podatki.biz
Otrzymasz: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją);
Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).


dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Wynagrodzenie pracownika to nie tylko pensja, lecz także różnego rodzaju elementy dodatkowe płac - wymagane przez przepisy lub wynikające z umowy między pracownikiem i pracodawcą: ekwiwalenty, świadczenia dodatkowe, zasiłki, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Część ze składników jest opodatkowana, część wolna od podatku, część zwiększa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a część nie. Pracodawcy muszą rozstrzygać kwestie związane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wypłat i świadczeń niepieniężnych, ale również z możliwością zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo zobowiązani są do realizacji zobowiązań, nakładanych przez nich przez przepisy prawa pracy.

Wszystko to sprawia, że zagadnienia związane z wynagrodzeniami są dość złożone, ale jednocześnie niosą ze sobą spore rezerwy optymalizacyjne i oszczędnościowe.

Cel e-kursu

Naszym celem jest przekazanie osobom odpowiedzialnym za relacje z pracownikami i wykonawca informacji, dotyczących szerokiego obszaru zagadnień - podatkowych i rachunkowych z jednej strony, i związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych z drugiej.

Uczestnik e-kursu zdobędzie praktyczną wiedzę, pozwalającą na swobodne kształtowanie stosunków pracy i cywilnoprawnych w granicach obowiązującego prawa. Zdobyta wiedza pozwoli na optymalizowanie i obniżenie łącznych zobowiązań, przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów nakładanych przez ustawodawcę, oraz oczekiwań pracowników i wykonawców.

Dla kogo przeznaczony jest e-kurs

E-kurs kierujemy do księgowych, właścicieli firm i doradców, pracowników biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za relacje z pracownikami, ustalanie praw oraz kwot świadczeń i zasiłków.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

Po udostępnieniu e-kursu uzyskujesz dostęp do wszystkich materiałów, w kolejności zalecanej przez redakcję działu szkoleń podatki.biz. Materiały są prezentowane w formacie HTML i dostępne w każdej chwili i w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

W celach poglądowych udostępniamy kilka bezpłatnych kursów. Kursy bezpłatne stanowią znakomity początek, umożliwiający skuteczne, proste i szybkie opanowanie podstaw poszczególnych zagadnień szczegółowych, prezentując przy okazji ten sposób zdobywania wiedzy. Kursy bezpłatne dostępne są dla wszystkich, nie wymagają logowania ani rejestracji. Wystarczy przeglądarka internetowa.  

Obecnie dostępne są następujące kursy bezpłatne (kliknij w tytuł, żeby rozpocząć):
Zapraszamy!

Lekcja 1

Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy i stosunków cywilnoprawnych. Umowa o zlecenia i o dzieło - podobieństwa i różnice. Rozwiązywanie umów.

Lekcja 2

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnicy w podatku PIT.

Lekcja 3

Wprowadzenie do systemu ubezpieczeń społecznych. Podleganie ubezpieczeniom społecznym w zależności od tytułu do ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne. Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne.

Lekcja 4

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne. Ustalanie wartości świadczeń. Kwalifikacja w relacji do obowiązku podatkowego w podatku PIT i podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Zakres możliwej optymalizacji.

Lekcja 5

Wynagrodzenie - składniki obligatoryjne. Dodatki do wynagrodzeń - powszechny i niepowszechny charakter dodatków. Przepisy o wynagrodzeniach.

Lekcja 6

Wynagrodzenie minimalne. Premie. Nagrody. Odprawy. Potrącenia.

Lekcja 7

Urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za urlop. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownicy tymczasowi i zleceniobiorcy.

Lekcja 8

Ustalanie prawa do zasiłków. Świadczenia w razie choroby i wypadku. Świadczenia związane z macierzyństwem i opieką nad dziećmi.

Lekcja 9

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków. Wyliczanie wartości zasiłków.

Lekcja 10

Optymalizacja zobowiązań z tytułu podatku PIT od wypłacanych wynagrodzeń. Optymalizacja w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Lekcja 11

Rachunkowość - Ewidencjonowanie wynagrodzeń w księgach handlowych i Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (24 miesiące, z aktualizacją)
  • Dostęp do testów (24 miesiące, z aktualizacją);
  • Plik z certyfikatem do samodzielnego wydruku;
  • Nośnik z materiałami (pendrive) po ukończeniu e-kursu (opcja);
  • Drukowany certyfikat poświadczający ukończenie e-kursu (opcja).

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.

Aby otrzymać rabat, podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu Uwagi wpisz numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

Zrozumieć ZUS i prawo pracy

Kurs e-learningowy
Cena: 479,70 zł (390 zł netto)

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, obowiązki i korzyści

Kurs e-learningowy
Cena: 356,70 zł (290 zł netto)