Webinar: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego ustalenia podatku odroczonego.

Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w ustalania podatku odroczonego, a w szczególności w zakresie:

  • przyczyn powstania różnic w wycenie bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów,
  • prezentacji wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów,
  • ustalenia podatku odroczonego na przykładach liczbowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników działów podatkowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

 
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

a. Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego

b. Różnice między wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów

c. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Wartość podatkowa aktywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów

a. Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

b. Wycena inwestycji finansowych, pożyczek

c. Wycena należności

d. Wycena zapasów

3. Wartość podatkowa pasywów. Ustalanie różnic przejściowych między wartością bilansową a wartością podatkową pasywów

a. Wycena kredytu

b. Wycena rezerw za świadczenia pracownicze

c. Wycena rezerw na naprawy gwarancyjne

d. Wycena zobowiązań z tytułu dostaw

e. Wycena zobowiązań z pracownikami

4. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w aktywach i zobowiązaniach. Ustalanie różnic przejściowych dotyczących tych pozycji. Straty podatkowe możliwe do odliczenia od dochodu w przyszłości. Niewykorzystane ulgi podatkowe.

5. Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego

6. Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego

7. Ustalanie wartości podatkowych aktywów i pasywów w umowach leasingowych

8. Ujmowanie zobowiązań i należności z tytułu podatku dochodowego

9. Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

10. Ustalanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

11. Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 5 części o następującej długości (min.):
1. 51:15
2. 46:58
3. 1:20:23
4. 54:23
5. 1:23:14

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 5 godz.

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z dostępnych terminów szkolenia w cenie 100 zł netto.

Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl