Webinar: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Krajowa Administracja Skarbowa powstała w 2017 r. Utworzona została z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur. Struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane, gromadzone wcześniej przez trzy niezależne struktury organizacyjne po 2017 roku znalazły się w zakresie działalności jednej formacji, jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno - skarbowej.
 
Czy połączenie w jedną strukturę wcześniej istniejących formacji dało pożądany efekt synergii i Krajowa Administracja Skarbowa stała się najlepiej poinformowaną formacją w zakresie finansów państwa, jego obywateli czy też obrotu środków finansowych na rachunkach bankowych? Wydaje się, że tak. Dodatkowo warto zauważyć, że wbrew pozorom zakres gromadzonych przez administrację skarbową informacji jest bardzo szeroki i ociera się o wiele sfer życia podatników. Administracja skarbowa z roku na rok poszerza zakres swoich uprawnień, a w konsekwencji zakres informacji pozostających w jej zainteresowaniu. 
Jakie zatem informacje gromadzi i przetwarza Krajowa Administracja Skarbowa o podatnikach? W jaki sposób gromadzi te informacje w ramach swoich uprawnień? Czy wszystkie informacje gromadzi w sposób jawny za wiedzą osób, których te informacje dotyczą? I w końcu w jaki sposób i w jakim zakresie wykorzystuje posiadane informacje? 
 
Na te wszystkie pytania odpowiedzieć ma szkolenie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych. Ta wiedza z kolei pozwoli na indentyfikację tych obszarów działalności, które są szczególnie narażone na kontrole. W efekcie pozwoli na skuteczne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowości rozliczeń, kontroli zachowań osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji i dokumentacji - co doprowadzi do prawidłowej organizacji kontroli wewnętrznej i sformułowanie jej ramowych zasad. 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i prawnych, zarządów, wspólników, właścicieli i osób odpowiedzialnych za współpracę z administracją podatkową w przedsiębiorstwach, a w szczególności w biurach rachunkowych. 

Trener:

Radosław Borowski

Funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej.
Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej, w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.
Współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie metodyki i pragmatyki działań organów administracji skarbowej.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej
  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej
2. Uprawnienia organów Administracji skarbowej w szczególności w zakresie gromadzenia danych
3. Przepisy prawa regulujące gromadzenie danych przez organy KAS
4. Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie gromadzenia i analizy dostępnych danych i informacji
  • Organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione do gromadzenia informacji
  • Sposób gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  • Cel gromadzenia informacji przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
5. Charakterystyka źródeł danych i informacji gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez Krajową Administrację Skarbową
6. Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych i informacji - wykorzystanie zgromadzonych informacji
7. Typowanie do kontroli lub podejmowanie innych czynności w zakresie działań KAS
 
Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 47:28
2. 44:35
3. 46:08
4. 49:10

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 10 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl