Webinar: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości fundacji i stowarzyszeń. Ponadto uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania sprawozdań finansowych.

Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń, a w szczególności w zakresie:

  • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej

  • przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

  • księgowości, sprawozdawczości finansowej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających fundacjami i stowarzyszeniami, pracowników działów finansowo-księgowych. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Istota rachunkowości organizacji pozarządowych

a. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacjach pozarządowych

b. Podstawowe akty prawne - niezbędne i przydatne

c. Najważniejsze zewnętrzne akty prawne

d. Polityka rachunkowości

e. Konto księgowe

f. Zespoły kont

g. Fundusze własne i majątek trwały organizacji pozarządowej

h. Fundusz założycielski

i. Środki pieniężne

j. Pozostałe fundusze

k. Środki trwałe

l. Wartości niematerialne i prawne i ich umorzenie

m. Środki trwałe w budowie

n. Należności i zobowiązania

o. Rozrachunki z dostawcami

p. Konta rozrachunkowe: wynagrodzenia, instytucje

q. Rozrachunki z wolontariuszami i członkami stowarzyszenia

2. Rachunek wyników i istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych

a. Istota klasyfikacji przychodów i kosztów w organizacjach pozarządowych

b. Wzór rachunku wyników

c. Przychody w stowarzyszeniach i fundacjach

d. Darowizny

e. Dotacje i subwencje

f. Zbiórki publiczne

g. Składki członkowskie

h. Pozostałe przychody statutowe

i. Wolontariat

j. Koszty działalności organizacji pozarządowej

k. Koszty ogólnego zarządu

l. Koszty działań statutowych

m. Koszty wolontariatu

n. Przychody i koszty finansowe, pozostałe przychody i koszty, rozliczenia międzyokresowe

o. Przychody finansowe i koszty finansowe

p. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

q. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów

r. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów organizacji

3. Działalność statutowa odpłatna pożytku publicznego

a. Zwolnienia podatkowe przysługujące OPP

b. Otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

c. Obowiązki sprawozdawcze

4. Księgowość ochotniczych straży pożarnych

5. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych

a. Warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

b. Zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji

c. Zestawienie przychodów i kosztów

d. Zestawienie przepływów finansowych

6. Zamknięcie roku, obowiązki podatkowe

a. Inwentaryzacja

b. Koniec roku obrotowego

c. Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe

d. Rachunek zysków i strat

e. Bilans

f. Informacja dodatkowa

g. Wymagania podatkowe

7. Rachunkowość organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą

a. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji

b. Podjęcie działalności gospodarczej

c. Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

8. Rachunkowość spółdzielni socjalnych

a. Polityka rachunkowości

b. Zakładowy plan kont spółdzielni socjalnej

c. Ogólne zasady prowadzenia zapisów na kontach

d. Fundusze spółdzielni socjalnej

e. Majątek trwały i obrotowy

f. Rozrachunki

g. Przychody spółdzielni socjalnej

h. Rachunek kosztów spółdzielni socjalnej

i. Wynik finansowy, sprawozdawczość podatkowa i finansowa

Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 5 części o następującej długości (min.):
1. 55:40
2. 50:18
3. 46:06
4. 55:39
5. 1:13:13

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 5 godzin

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z dostępnych terminów szkolenia w cenie 100 zł netto.

Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl