Webinar: Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Odwieszenie obowiązku raportowania schematów podatkowych ze względu na odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19, zmusiło podatników do raportowania zdarzeń spełniających przesłanki definicji schematu podatkowego. Pierwotne raportowanie schematu podatkowego, odbywa się na formularzu MDR-1. Należy jednak pamiętać, że każdy podatnik który dokonał jakiejkolwiek czynności związanej ze schematem podatkowym lub osiągnął korzyść podatkową z tego tytułu w okresie rozliczeniowym dla podatku, którego schemat dotyczy, ma obowiązek składania raportu na formularzu MDR-3. Co istotne, nawet w przypadku gdy podatnik nie zaraportował schematu na formularzu MDR-1, obowiązek złożenia MDR-3 istnieje niezależnie od tego. Raport MDR-3 składa się w terminie składania deklaracji podatkowej dla podatku, którego schemat dotyczy. Ponieważ większość schematów podatkowych identyfikowanych jest w podatkach dochodowych dla których termin składania deklaracji już się zbliża, przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane szkolenie, w którym m.in. szczegółowo wyjaśnimy w jakich przypadkach oraz w jaki sposób należy złożyć raport MDR-3. Poza wiedzą merytoryczną proponujemy Państwu analizę przykładowego raportu MDR-3, jak również raportu MDR-1. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania dowolnych pytań, bez ograniczeń czasowych, w dedykowanej ku temu sesji pytań.

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, kiedy i w jakich przypadkach powstają obowiązki raportowania schematów podatkowych, w jaki sposób sporządzać raporty, jak skutecznie realizować nowe obowiązki, zapobiegając ewentualnym konsekwencjom niewłaściwego rozumienia i stosowania prawa.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, prawników i pracowników kancelarii prawnych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, przedsiębiorców, pracowników działów finansowych i podatkowych przedsiębiorstw.

Trener:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

I. Zasady ogólne

 1. Ogólne założenia i zasady związane z obowiązkiem identyfikacji i raportowania schematów podatkowych (MDR)
 2. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych - definicje, terminy i sposoby raportowania oraz funkcje:
 • Promotor
 • Korzystający
 • Wspomagający
 1. W jakich przypadkach podatnik staje się korzystającym?
 2. Czy tzw. "zwykły podatnik" może zostać promotorem?
 3. Ryzyko spełnienia przesłanek definicji wspomagającego przez pracowników podatnika oraz podmioty zewnętrzne
 4. Definicja schematu podatkowego:
 • Pojęcie "uzgodnienia"
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólna cecha rozpoznawcza
 • Szczególna cecha rozpoznawcza
 • Inna szczególna cecha rozpoznawcza
 1. Podział schematów podatkowych:
 • Schematy krajowe
 • Schematy transgraniczne
 • Schematy standaryzowane
 • Schematy niestandaryzowane
 1. Zasady identyfikacji schematów podatkowych:
 • Zdarzenia rodzące obowiązek raportowania schematów podatkowych
 • Przykłady schematów podatkowych
 1. Wyłączenia z obowiązku raportowania schematów podatkowych
 2. Terminy i okresy raportowania
 3. Zakres raportowania
 4. Treść i forma raportu MDR
 • MDR 1
 • MDR 2
 • MDR 3
 • MDR 4
 1. Prezentacja przykładu wypełnienia raportu MDR-1
 2. Konsekwencje uchylania się od obowiązku raportowania MDR
 • Sankcje karne
 • Konsekwencje administracyjne
 1. Wewnętrzna procedura raportowania schematów podatkowych (MDR):
 • Jak przygotować procedurę raportowania w spółdzielniach mieszkaniowych?
 • Konsekwencje braku procedury
 1. Praktyczne aspekty obowiązku raportowania schematów podatkowych
 2. Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie raportowania MDR
 3. "Biała lista" schematów podatkowych

II. Raport MDR-3

 1. W jakich przypadkach należy złożyć MDR-3?
 2. Zakres niezbędnych danych
 3. Raportowanie MDR-3 w przypadku wcześniejszego złożenia MDR-1 (czy zawsze istnieje obowiązek MDR-3)
 4. Raportowanie MDR-3 w przypadku braku MDR-1
 5. Prezentacja przykładu wypełnienia raportu MDR-3
 • Sposób wypełnienia formularza
 • Najczęściej występujące wątpliwości
 • Sposób podpisania dokumentu w przypadku zarządu wieloosobowego
 1. Konsekwencje podania nieprawdziwych danych
 2. Metody unikania kary
 3. Pozostałe zagadnienia
Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z z 4 części o następującej długości (min.):
1. 1:03:25
2. 29:00
3. 1:01:07
4. 51:53

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 25 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl