Webinar: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce: Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (MSR 16 i 38)

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych i praktyczne wskazówki kierowane do spółek sporządzających sprawozdanie finansowe wg MSR 16, 38.

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zasady organizacji gospodarki środkami trwałymi

 • metody amortyzacji

 • procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

 
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

I. Międzynarodowy standard rachunkowości 16 Rzeczowe aktywa trwałe

 1. Pojęcie środka trwałego

 2. Początkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia

 3. Początkowa wycena

  1. Ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  3. Nabycie w drodze dotacji rządowej

 4. Podział środków trwałych na komponenty

 5. Amortyzacja

  1. Wartość podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji

  2. Metoda amortyzacji

 6. Modernizacja czy remont?

 7. Wycena po początkowym ujęciu

  1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Model oparty na wartości przeszacowanej

  3. Utrata wartości

 8. Ujawnianie informacji

 

II. Międzynarodowy standard rachunkowości 38 Wartości niematerialne

 1. Pojęcie Wartości niematerialnych

 2. Ujmowanie i wycena

  1. Nabycie wartości niematerialnych

  2. Nabycie w drodze dotacji rządowej

 3. Wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie

  1. Prace badawczo rozwojowe

  2. Etap prac badawczych

  3. Etap prac rozwojowych

 4. Wycena po początkowym ujęciu

  1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Model oparty na wartości przeszacowanej

 5. Amortyzacja

  1. Okres amortyzacji i metoda amortyzacji

  2. Wartość końcowa

  3. Weryfikacja okresu amortyzacji i metody amortyzacji

 6. Ujawnianie informacji
   

Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 5 części o następującej długości (min.):
1. 1:00:05
2. 53:42
3. 51:27
4. 1:10:07
5. 54:04

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 4 godz. 50 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl