Webinar: Księgowość projektów unijnych

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy zapoznają się  z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom, przedstawiającym poniesione wydatki.

Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy udoskonalą wiedzę w zakresie księgowości i rozliczania dotacji unijnych, a w szczególności w zakresie:

  • sporządzania odpowiedniej dokumentacji księgowej i projektowej,
  • przygotowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • księgowości, sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE,
  • kwalifikowalność kosztów w projekcie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających projektami unijnymi, koordynujących i rozliczających projekty, pracowników działów finansowo-księgowych, z jednostek już realizujących projekty, jak również zamierzających się ubiegać o dotacje, pracowników i właścicieli biur rachunkowych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach związanych z realizacja dotacji unijnych.

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

 
Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

I. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych

II. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym

1. Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie

2. Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

3. Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

4. Wyodrębniona ewidencja kosztów

5. Wyodrębniona ewidencja przychodów

6. Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków

7. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

III. Ogólne zasady kwalifikowalności

1. Kwalifikowalność projektów

2. Zakres geograficzny kwalifikowalności

3. Ocena kwalifikowalności projektu

4. Trwałość projektu

5. Kwalifikowalność wydatków

IV. Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków

1. Wkład niepieniężny

2. Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu

3. Wydatki na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu

4. Amortyzacja

5. Wynagrodzenia

6. Podróże służbowe

7. Zakup środków trwałych

  • Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych
  • Zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do użytku na czas realizacji projektu

8. Leasing i inne techniki finansowania niepowodujące natychmiastowego przeniesienia prawa własności

9. Podatek od towarów i usług

10. Koszty ogólne

V. Opodatkowanie funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT)

1. Podstawa opodatkowania

2. Obowiązek podatkowy

3. Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia

4. Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT

5. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego

6. Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT

7. Analiza aktualnego orzecznictwa i przykładowych indywidualnych interpretacji podatkowych

VI. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

1. Dokumenty finansowo-księgowe

2. Dokumenty merytoryczne

3. Archiwizacja dokumentów

VII. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu

1. Kontrola merytoryczna

2. Kontrola formalna

3. Kontrola rachunkowa

4. Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

5. Zasady kontroli instytucji zewnętrznych

Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 5 części o następującej długości (min.):
1. 49:35
2. 48:33
3. 44:45
4. 56:05
5. 35:40

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 55 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z dostępnych terminów szkolenia w cenie 100 zł netto.

Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl