Webinar: Efektywne opodatkowanie pracownika - jak zwiększyć wynagrodzenie pracownika bez podnoszenia kosztów własnych

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Rosnące wymagania pracowników oraz kryzys finansowy, wymuszający redukcję kosztów to wyzwania, przed którymi stają obecnie pracodawcy. Rozwiązaniem jest zwiększenia wynagrodzenia pracownika, a tym samym atrakcyjności pracodawcy, ale nie poprzez wzrost kosztów zatrudnienia, lecz dzięki rozsądnemu planowaniu podatkowemu oraz wykorzystaniu dostępnych ulg podatkowych. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom bezpiecznych rozwiązań podatkowych, dzięki którym obciążenie podatkowe pracownika spadnie, a tym samym nastąpi realny wzrost jego dochodu, przy jednoczesnym zachowaniu obciążeń pracodawcy na tym samym poziomie.

Ważne:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalny wzór dokumentów dających prawo do 50 % kosztów uzyskania przychodu, w tym m.in. wzór umowy o pracę, wzór ewidencji pracy, wzór ewidencji utworów itd.

Trener

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 1. Możliwość zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • Definicja działalności twórczej oraz twórcy
 • Znaczenie pojęcia utworu
 • Znaczenie pojęć oraz stosowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej
 • Przeniesienie prawa i udzieleni licencji
 • Programy komputerowe
 • Pozostałe utwory
 • Rodzaje umów dające prawo do skorzystania z 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • Przykłady działalności (zawodów) dającej prawo do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu
 • Metody kalkulacji wynagrodzenia pracownika (50 % koszty uzyskania przychodu)
 • Warunki formalne umowy o pracę (zapisy dające prawo do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów)
 • Obowiązki ewidencyjne pracownika i pracodawcy
 • Analiza wzoru umowy oraz innych dokumentów
 • Zasady rozliczeń 50 % kosztów uzyskania przychodów:
  • Ograniczenia w stosowaniu kosztów
  • Deklaracje i informacje podatkowe
  • Pozostałe zagadnienia
 • Analiza zasad kalkulacji i stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na praktycznych przykładach
 1. Efektywne wykorzystanie ulg podatkowych
 • Ulga dla młodych
 • Ulga na powrót
 • Ulga dla rodzin 4 +
 • Pozostałe ulgi
 1. Ulga na innowacyjnych pracowników
 • Charakterystyka ulgi B+R
 • Założenia ulgi na innowacyjnych pracowników oraz zasady stosowania w praktyce
 1. Efektywne wykorzystanie obniżonej stawki PIT
 2. Możliwości oraz metody obniżenia składek do ZUS
 3. Zmiana formy zatrudnienia pracownika
 • Przejście na działalność gospodarczą
 • Umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zryczałtowane formy rozliczeń
 • Pozostałe zagadnienia
 1. Zmiana źródła przychodu
 • Wykorzystanie instrumentów finansowych
 • Zmiana umowy
 • Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia
 • Pozostałe metody
 1. Raportowanie schematów podatkowych
 2. Pozostałe zagadnienia
 3. Case study - analiza na przykładach
Nagranie szkolenia składa się z 3 części o następującej długości (min.):
1. 1:22:36
2. 56:52
3. 1:21:35

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 40 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl