Webinar: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.


dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. "compliance podatkowe", czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe podatnika. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Głównym celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą.


Ważne: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma edytowalne wersje procedur podatkowych.

Trener:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 1. Co to jest "compliance podatkowe"?
 2. Ryzyko podatkowe w działalności gospodarczej?
 • Rodzaje podatków objętych "compliance"
 • Obszary ryzyka
  • zaległości podatkowe
  • odsetki
  • dodatkowe zobowiązania podatkowe
  • odpowiedzialność karna i karna - skarbowa
  • odpowiedzialność podmiotów
 1. Odpowiedzialność podatkowa
 2. Zasady oraz metody kalkulacji ryzyka
 3. Ryzyko reputacyjne w działalności gospodarczej
 4. Mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym
 5. TAX GRI - znaczenie dla jednostek działalności podatnika
 6. Funkcja podatkowa w "compliance"
 • Zarządzanie podatkowe
 • Planowanie podatkowe
 • Ryzyko GAAR
 • Znaczenie "należytej staranności"
 • Monitoring zmian w przepisach
 • Organizacja przepływu informacji
 • Monitoring decyzji
 1. Strategia podatkowa jako obowiązek oraz strategia podatkowa jako element "compliance"
 2. Narzędzia organów podatkowych
 3. Znaczenie przepisów o zatorach płatniczych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 4. Procedury zabezpieczające ryzyko podatkowe
 • Procedura WHT (należyta staranność)
 • Procedura należytej staranności w VAT
 • Procedura VAT (transakcje zwolnione oraz transakcje opodatkowane obniżonymi stawkami podatkowymi)
 • Procedura - "Biała lista" i MPP
 • Procedury MDR (raportowanie schematów podatkowych)
 • Procedury CIT
 • Procedury działalności reklamowej
 • Procedury WDT i WNT
 • Pozostałe procedury
 1. Dobre praktyki w organizacji podatnika
 2. Przygotowanie podatnika do kontroli podatkowych
Szkolenie składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 1:09:01
2. 1:01:16
3. 1:23:49
4. 1:25:58

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 5 godz.

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl