Webinar: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania webinaru (3 godziny 45 min) na okres jednego miesiąca;
prezentację do szkolenia;
certyfikat szkoleniowy.

Udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line za dopłatą: 200 zł netto

dostępność: towar dostępny

Cena: 356.70 zł
(290 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Regulacje dotyczące cen transferowych i podmiotów powiązanych są obszarem dużego ryzyka gospodarczego. W ostatnich latach przepisy przechodziły dość gruntowne zmiany. To powoduje, że podatnicy współpracujący z podmiotami powiązanymi muszą na bieżąco orientować się w obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych.

Zapraszamy na webinar, który zapozna Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności webinar dedykowany jest nowym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania lokalnej dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. Webinar trwa 3 godziny 45 minut. 

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie cen transferowych, opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce.

Autor setek artykułów i wielu książek, publikowanych między innymi dla wydawnictwa Infor, Gofin, Ekspert księgowy.

Prowadził szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex Mostostal. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

  1. Podmioty powiązane

  • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

  • Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym - regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

  • Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych"

  • Pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków zakładu

  1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

  2. Szczegółowe rozwiązania 

  • Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

  • Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

  • Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

  • Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

  1. Metody szacowania cen transferowych

  • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

  • Metoda ceny odsprzedaży

  • Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

  • Metody zysku transakcyjnego

  • Inne metody dopuszczone obecnie do stosowania - metoda techniki wyceny

  • Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

  • Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

  1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transferowych

  • Rodzaje porozumień

  • Dokumenty załączane do wniosku

  • Postępowanie w sprawie porozumienia

  • Decyzja w sprawie porozumienia

  1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

  • Dokumentacja cen tranfserowych
    • Dokumentacja podstawowa, "lokalna"
    • Analiza porównawcza
    • Dokumentacja centralna "master-file"
    • Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych: CIT-TP i PIT-TP
    • "Country by country report"
  • Istotne zmiany ostatnich lat
    • Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji
    • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej
    • Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej
    • Dopuszczenie innych metod szacowania cen
    • Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej
  1. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

  • Zmiany w definicjach

  • Korekty cen transferowych

  • Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

  • Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

  • Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

  • Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

  • Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

  • Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

  • Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

  • Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

  • Zmiany w informacji TPR

  • Zmiany dotyczące transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

Webinar składa się z wykładu teoretycznego, dostępnego w postaci nagrania on-line oraz prezentacji omawianej w trakcie wykładu.

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia udostępnienia. Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun webinaru prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Nagranie szkolenia składa się z 3 części o następującej długości (min.):
1. 57:21
2. 1:46:31
3. 1:14:49

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 3 godz. 45 minut

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz

Istnieje możliwość dokupienia udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z dostępnych terminów szkolenia w cenie 200 zł netto.

Do udziału w sesji pytań i odpowiedzi wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do internetu. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi - prosimy o kontakt z opiekunem webinaru - podatki@podatki.biz.  

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każde szkolenie podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl