Transakcje internetowe -
podatki i rachunkowość

wydawnictwo:  Ekspert Księgowy
autor:  Krzysztof Kaźmierski
data wydania:  styczeń 2014
liczba stron:  160
format:  e-book: plik PDF

dostępność: towar dostępny

Cena: 59.00 zł
(47,97 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Handel za pośrednictwem internetu nikogo już nie dziwi. Co więcej, to właśnie ta forma sprzedaży osiąga coraz lepsze notowania, jeśli chodzi o wzrost przychodów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że Polacy przestali się bać zakupów w internecie. Sprzedający, widząc rosnące zyski ze sprzedaży, dbają o renomę swoich przedsiębiorstw w sieci. Konsumenci to doceniają. Nie obawiają się, że po dokonanym zakupie zostaną z problemem braku możliwości zwrotu towaru czy otrzymania zwrotu płatności. Handel internetowy przestał różnić się czymkolwiek od handlu tradycyjnego.

Opodatkowanie działalności internetowej jest zagadnieniem bardzo szerokim. W przypadku podmiotów prowadzących już działalność gospodarczą rozszerzenie jej o handel w sieci będzie wymagało dopełnienia kilku formalności. Natomiast dość ciekawie przedstawia się sprawa rozpoczęcia handlu internetowego przez osoby fizyczne. Duża liczba sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w internecie. Sądy rozstrzygają, czy aktywność podmiotów stanowi już taką działalność, czy też nie.

W razie stwierdzenia, że podmiot prowadził działalność gospodarczą, czeka go niemałe wyzwanie – działalność tę musi prawidłowo opodatkować.

Celem przedmiotowego opracowania jest przede wszystkim wskazanie najważniejszych aspektów rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu. Kiedy będziemy prowadzić działalność gospodarczą? Jak ją zarejestrować? Gdzie ją zarejestrować? Jaką formę opodatkowania przyjąć? Kiedy zostać podatnikiem VAT, a kiedy można nim nie być? Jakie ewidencje prowadzić? To tylko niektóre z najważniejszych kwestii.

O Ekspercie Księgowym:

Ekspert Księgowy to wydawnictwo kierowane do osób, które na co dzień zajmują się podatkami i rachunkowością. Szczególnie polecamy go właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, księgowym, doradcom podatkowym i prawnym oraz osobom, które samodzielnie prowadzą rachunkowość w swojej firmie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

 • Transakcje internetowe – podatki i rachunkowość
  • Kiedy handel w internecie będzie działalnością gospodarczą?
   • Działalność gospodarcza – co to takiego?
   • Prawo gospodarcze a definicja działalności gospodarczej
   • Ustawy podatkowe a działalność gospodarcza
  • Sprzedaż na serwisach aukcyjnych a opodatkowanie podatkiem dochodowym
  • Sprzedaż w internecie a VAT
  • Rejestracja działalności gospodarczej
   • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
   • Wybór formy opodatkowania
  • Skala podatkowa jako forma opodatkowania PIT (podatek progresywny)
   • Opodatkowanie zbycia rzeczy niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
   • Działalność gospodarcza jako źródło przychodów
   • w podatku dochodowym od osób fizycznych
   • Przychód, czyli co opodatkujemy podatkiem dochodowym
   • Zaliczka a przychód w podatku dochodowym
   • Koszty uzyskania przychodów, czyli co i kiedy pomniejszy przychód ze sprzedaży
   • Rachunkowość podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych – zasady ogólne
   • Zaliczka na podatek dochodowy, czyli zobowiązanie podatkowe w trakcie roku
  • Podatek liniowy, czyli zasady ogólne w jednej stawce
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
   • Warunki zastosowania ryczałtu – forma prawna i kwota przychodu
   • jako kryterium zastosowania ryczałtu
   • Wybór ryczałtu
   • Stawki ryczałtu
   • Ryczałt – rozliczenie bez kosztów
   • Ewidencjonowanie przychodu
   • Wpłata ryczałtu
   • Zeznanie w ryczałcie
   • Problemy praktyczne
  • Karta podatkowa
   • Warunki opodatkowania kartą podatkową
   • Wysokość karty podatkowej
   • Jak wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej?
  • Podatek od towarów i usług
   • Co jest opodatkowane VAT?
   • Obowiązki rejestracyjne w razie utraty prawa do zwolnienia podmiotowego
   • Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego
   • Podatnik czynny VAT – prawa i obowiązki
   • Dostawa za granicę, czyli jak jest opodatkowana sprzedaż wysyłkowa
   • Szczególne procedury w VAT a sprzedaż w internecie
   • Transakcje wewnątrzwspólnotowe a sprzedaż przez internet
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Podsumowanie
 • Ekspert radzi
  • Faktura marża
  • Sprzedaż przez internet – sprzedaż za pobraniem
  • Sprzedaż przez internet – przedpłaty
  • Sprzedaż środka trwałego przez internet.
  • Sprzedaż usług przez internet
 • Orzecznictwo
  • Usługi pośrednictwa finansowego świadczone przez internet a VAT
 • Interpretacje i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
  • Podatkowe skutki zamieszczania zdjęć i filmów na stronach internetowych
  • Rozliczenie kosztów wysyłki przy sprzedaży internetowej
  • Szkolenia BHP prowadzone online a VAT
  • Opodatkowanie PIT udostępniania miejsca reklamowego
  • na prywatnych stronach internetowych
  • Obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej
  • Przeliczenie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatkowych
  • Rozliczenie usług pośrednictwa handlowego w formie aukcji internetowych
  • Sprzedaż wirtualnych towarów a ryczałt w PIT

Kiedy handel w internecie będzie działalnością gospodarczą?

Dla podatników, którzy prowadzą już działalność gospodarczą, decyzja o jej rozszerzeniu o handel internetowy nie wymaga dokonania jakiegoś skomplikowanego szeregu działań. Najczęściej decyzja taka podjęta zostaje w celu rozszerzenia dostępności towarów (usług). Podatnicy rzadko kiedy w jakiś szczególny sposób zmieniają dotychczasowe, wybrane formy opodatkowania swojej działalności, chyba że podjęcie decyzji o rozpoczęciu e-handlu zobliguje ich, na mocy przepisów prawa podatkowego, do dokonania takich zmian. Doskonale wiedzą, że rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej wymaga od nich klasyfikacji uzyskanego przychodu jako przychodu z działalności gospodarczej.
Nie zawsze jednak fakt dokonywania sprzedaży za pośrednictwem internetu związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza – co to takiego?

Polskie prawo nie do końca pomaga nam zrozumieć, kiedy będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą, a kiedy nie. Dla osób nieobeznanych z prawem podatkowym czy gospodarczym zagadnienie to może okazać się wręcz niezrozumiałe. Wynika to przede wszystkim z wielości definicji działalności gospodarczej oraz z charakteru samej definicji, która wypełniona jest pojęciami nieostrymi, podlegającymi wykładni sądów administracyjnych.

Prawo gospodarcze a definicja działalności gospodarczej

Wszystkie zasady prowadzenia, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej znajdziemy w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm., dalej: ustawa o swobodzie). Ustawa ta reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów państwowych w tym zakresie. Natomiast zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, będą podlegały postanowieniom tej ustawy. Inaczej rzecz ujmując, podmiot prowadzący działalność o cechach charakterystycznych dla przytoczonej definicji działalności gospodarczej będzie podlegał prawom i obowiązkom przewidzianym zapisami tej ustawy.

Autorem tematu numeru jest Krzysztof Kaźmierski – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (administracja publiczna) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rachunkowość finansowa). Od 8 lat związany z administracją skarbową, koordynator ds. realizacji strategii zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Autor tekstów o tematyce podatkowej.

Autorami materiałów publikowanych w Ekspercie Księgowym są przede wszystkim autorzy piszący dla podatki.biz, będący jednocześnie trenerami naszego działu szkoleń. Są to osoby prowadzące czynne praktyki doradców podatkowych, doradców prawnych i usługowych księgowych oraz pracownicy etatowi działu redakcyjnego www.podatki.biz.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest Romuald Gabrysz, pełniący jednocześnie funkcję redaktora prowadzącego www.podatki.biz.

 

PRODUKTY POWIĄZANE

Fundacje i stowarzyszenia -
podatki i rachunkowość organizacji pożytku publicznego (2013)

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Różnice kursowe -
podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Sprawozdania finansowe dla członków zarządu

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne - podatki i rachunkowość

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)

Prawa i obowiązki biur rachunkowych

eBook Ekspert Księgowy
Cena: 59,00 zł (47.97 zł netto)