Szkolenie on-line: Zamówienia publiczne po zmianach w 2021 r. - Ubieganie się o zamówienie

Organizator:  Dział szkoleń podatki.biz
Cena obejmuje: dostęp dla jednej osoby do nagrania wykładu na okres jednego miesiąca;
udział w sesji pytań i odpowiedzi on-line;
prezentację do szkolenia;
dostęp do nagrania sesji pytań i odpowiedzi na okres jednego miesiąca;
certyfikat szkoleniowy.

Termin sesji pytań i odpowiedzi:

dostępność: towar dostępny

Cena: 479.70 zł
(390 zł netto)
Dodano do koszyka
Ilość:
bezpłatna dostawa Dodaj do koszyka

Opis:

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo zamówień publicznych. Uchwalona i opublikowana już w roku 2019 ustawa nieprzypadkowo ma tak długie vacatio legis - ilość i zakres zmian w stosunku do "starego" prawa zamówień publicznych jest ogromna.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie on-line - Zamówienia publiczne po zmianach w 2021 r. - Ubieganie się o zamówienie, w którym prezentujemy procedury i zasady ubiegania się o zamówienie publiczne, ogłoszone po 1.01.2021 r.

 

Trener:

Adam Palowski - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny (licencja Ministra Sprawiedliwości), specjalizujący się w dziedzinie prawa publicznego, w tym prawa zamówień publicznych, a także upadłości i restrukturalizacji przedsiębiorstw, pełnomocnik reprezentujący zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, trener z 12-letnim doświadczeniem, prowadzący szkolenia dla jednostek publicznych, jak i przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Poleć znajomemuZapisz do PDF Wydrukuj

1. Rodzaje zamówień publicznych, o które mogą ubiegać się wykonawcy na podstawie nowego PZP (zamówienia unijne, krajowe, bagatelne)

2. Sposoby komunikacji z zamawiającym (formy składania ofert i wniosków w postępowaniu o zamówienie publiczne)

3. Prawo zapoznania się z ofertami konkurencji (zasada jawności) i nadania klauzuli poufności (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa)

4. Formy ubiegania się o zamówienie: konsorcjum, możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów

5. Rodzaje ofert: oferta częściowa, wariantowa

6. Wadium (formy wniesienia, zatrzymania wadium)

7. Opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady zachowanie równej i uczciwej konkurencji

8. Przedmiotowe środki dowodowe - ocena zgodności oferty z cechami przedmiotu zamówieniach (normy, etykiety, certyfikaty)

9. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

10. Podmiotowe środki dowodowe - kwalifikacja wykonawców w zakresie przesłanek wykluczenia oraz zdolności wykonania zamówienia

11. Możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów, podwykonawstwo

12. Przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówień publicznych przekraczających progi unijne (ogłoszenie, specyfikacja warunków zamówienia)

13. Tryb podstawowy w postępowaniu o zamówienie publiczne nieprzekraczające progów unijnych (wariant bez negocjacji, z możliwością negocjacji i obowiązkowymi negocjacjami)

14. Przesłanki odrzucenia ofert

15. Ocena ofert pod względem formalnym (wezwanie do uzupełnienia braków, poprawienie omyłek)

16. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

17. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie.
 

Nagranie szkolenia składa się z 4 części o następującej długości (min.):
1. 1:23:55
2. 1:30:38
3. 1:26:38
4. 1:30:04

Całkowity czas szkolenia bez przerwy: ok. 5 godz. 50 minut
Szkolenie składa się z dwóch części - wykładu teoretycznego (dostępnego w postaci nagrania on-line) oraz udziału w sesji pytań i odpowiedzi, na żywo, w jednym z kolejnych terminów (nie ma konieczności udziału w pierwszej dostępnej sesji, można ten udział przenieść na później). Sesje pytań i odpowiedzi do każdego szkolenia organizowane są przynajmniej raz w miesiącu, naprzemiennie w godzinach pracy jak i w godzinach popołudniowych.

Wykład

Wykład podzielony jest na kilka części, a do jego odtworzenia wystarczy przeglądarka internetowa i domyślny, systemowy odtwarzacz video. Wykład dostępny jest przez miesiąc od dnia pierwszego uruchomienia (to istotne - nie decyduje data zakupu, a data pierwszego uruchomienia). Dostęp do wykładu odbywa się na platformie www.kursy.podatki.biz, za pomocą danych logujących, które opiekun e-kursu prześle e-mailem na adres wskazany w zamówieniu. 

Cena obejmuje zezwolenie na wykorzystanie wykładu przez jedną osobę (nie musi to być kupujący - należy wskazać dane uczestnika w korespondencji lub rozmowie z opiekunem indywidualnym).

Prezentacja

Plik prezentacji wykorzystywanej w trakcie wykładu dostępny jest na platformie www.kursy.podatki.biz
Sesja pytań i odpowiedzi do każdego ze szkoleń jest cyklicznie powtarzana. O terminie najbliższej sesji Uczestnik zostanie poinformowany listem e-mail z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przez opiekuna szkolenia. Jeśli Uczestnik nie może brać udziału w tej sesji, może zapisać się na kolejną dostępną sesję, informując o tym opiekuna szkolenia.

Ważne

Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w najbliższej sesji pytań i odpowiedzi, może przesłać wcześniej swoje pytania w liście e-mail i odtworzyć w przyszłości sesję, zawierającą odpowiedzi na wszystkie pytania i odpowiedzi łącznie z przesłanymi wcześniej przez Uczestnika. Nagranie będzie dostępne na koncie Uczestnika w systemie www.kursy.podatki.biz, przez miesiąc od dnia nagrania, a o dostępności nagrania Uczestnik zostanie poinformowany przez opiekuna szkolenia.


Sesja pytań i odpowiedzi odbywa się na platformie myownconference.pl. W trakcie sesji Trener szkolenia, widoczny i słyszany dla wszystkich Uczestników, odpowiada na wszystkie pytania, które zostały zgłoszone przez Uczestników przed sesją w formie mailowej oraz na wszystkie pytania, które zostaną zadane w trakcie trwania sesji za pomocą czatu, dostępnego dla wszystkich zalogowanych Uczestników.

Czas sesji pytań i odpowiedzi jest nielimitowany, sesja trwa aż do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, związane z przedmiotem szkolenia.

Uczestnicy zachowują anonimowość, nie jest dostępny obraz z ich kamer ani dźwięk z ich mikrofonów (pytania zadawane są za pomocą czatu tekstowego).

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi obecny jest moderator działu szkoleń www.podatki.biz, którego zadaniem jest pomoc w przypadku problemów technicznych i koordynowanie przerw, jeśli okażą się konieczne.

Login i hasło oraz informacje dotyczące sesji pytań i odpowiedzi przesyłane są indywidualnie do Uczestników po zapisaniu się przez nich do konkretnej sesji pytań i odpowiedzi.

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi

Pytania do sesji pytań i odpowiedzi muszą być związane z tematem szkolenia w obrębie jego programu. Mogą zostać przekazane na dwa sposoby - po zapoznaniu się z częścią wykładową, w formie listu e-mail oraz, niezależnie od tego, w trakcie sesji pytań i odpowiedzi.

Jeśli w trakcie sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik będzie chciał uszczegółowić pytanie lub "dopytać", będzie miał taką możliwość.

Sesja jest nielimitowana czasowo, i każdy jej Uczestnik ma gwarancję uzyskania odpowiedzi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/Honorujemy Kartę Dużej Rodziny
 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat, należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu Uwagi, podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl